Program

[:pl]

2020

15 maja, godz. 13

Zdzisław Koczarski (IJP PAN)

Kanał cyklu

Szczegółowy opis wystąpienia

2019

06 grudnia, godz. 13

Marian Wolski (UP JPII)

Kanał cyklu

Szczegółowy opis wystąpienia

15 listopada, godz. 13

Michael T. Lo Piano (Yale University)

Kanał cyklu

Szczegółowy opis wystąpienia

15 lutego, godz. 13

Mieczysław Mejor (IBL PAN)

Kanał cyklu

Szczegółowy opis wystąpienia

2018

30 listopada, godz. 13

 Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej (IJP PAN)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

19 października, godz. 13

Bartłomiej Bednarek (Instytut Historyczny UW)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

27 kwietnia, godz. 13

Joanna Duska (IJP PAN)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2017

1 grudnia, godz. 13

Rafał Rosół (IFK UAM)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

17 listopada, godz. 13

Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec (IBL PAN)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

9 czerwca, godz. 13

Lucie Mazalová (Masaryk University, Brno)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

26 maja, godz. 13

Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

12 maja, godz. 13

Maria Trawińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 28 kwietnia, godz. 13

Łukasz Gągała (Uniwersytet w Getyndze)
 • „Człowiek to styl…”. O kronikach średniowiecznych i komputerach…

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

10 lutego, godz. 13

Renaud Alexandre (IRHT CNRS)
 • Valerius of Bierzo and his hagiographical compilation

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2016

12 grudnia, godz. 14

Łukasz Kozak (Polona)
 • Średniowiecze w sieci. Od digitalizacji do lajków

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

18 listopada, godz. 13.30

Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
 • Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392–po 1452) – między muzyką i poezją

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 7 października, godz. 13.30

Tim Geelhaar (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
 • A Carolingian christianitas? Semasiological Observations on “christianitas” in the 8th and 9th centuries

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 24 czerwca, godz. 13.00

Magdalena Łanuszka
 • Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu “Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2016

15 kwietnia, godz. 12.00 (!)

Joanna Fronska
(IRHT CNRS)
 • Tradycja i innowacja. Badania nad rękopisami średniowiecznymi w erze cyfrowej

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

15 stycznia, godz. 11.00 (!)

Anna Maria Wasyl
(Instytut Filologii Klasycznej UJ)
 • Późnoantyczny elegik Maksymian, (prawie) nieznany twórca dewizy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2015

11 grudnia, godz. 12.30 (!)

Beata Spieralska-Kasprzyk
(Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)
 • Barbarzyńska łacina z góry Sorakte

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2015

6 listopada, godz. 13.30

Joanna Godlewicz-Adamiec
(Instytut Germanistyki UW)
 • Prezentacja Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Badania nad Kulturą Dawną”
 • Obraz i słowo w dziełach mistycznych Hildegardy z Bingen i Henryka Suzo

Szczegółowy opis wystąpienia


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie w latach 2016-7 było finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:en]

2017

10 lutego, godz. 13

Renaud Alexandre (IRHT CNRS)
 • Valerius of Bierzo and his hagiographical compilation

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2016

12 grudnia, godz. 14

Łukasz Kozak (Polona)
 • Średniowiecze w sieci. Od digitalizacji do lajków

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

18 listopada, godz. 13.30

dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr hab. Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
 • Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392–po 1452) – między muzyką i poezją

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 7 października, godz. 13.30

Dr Tim Geelhaar (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
 • A Carolingian christianitas? Semasiological Observations on “christianitas” in the 8th and 9th centuries

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 24 czerwca, godz. 13.00

Dr Magdalena Łanuszka
 • Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu “Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2016

15 kwietnia, godz. 12.00 (!)

Dr Joanna Fronska
(IRHT CNRS)
 • Tradycja i innowacja. Badania nad rękopisami średniowiecznymi w erze cyfrowej

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

15 stycznia, godz. 11.00 (!)

Dr hab. Anna Maria Wasyl
(Instytut Filologii Klasycznej UJ)
 • Późnoantyczny elegik Maksymian, (prawie) nieznany twórca dewizy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2015

11 grudnia, godz. 12.30 (!)

Dr Beata Spieralska-Kasprzyk
(Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)
 • Barbarzyńska łacina z góry Sorakte

Nagranie spotkania
Szczegółowy opis wystąpienia

2015

6 listopada, godz. 13.30

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
(Instytut Germanistyki UW)
 • Prezentacja Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Badania nad Kulturą Dawną”
 • Obraz i słowo w dziełach mistycznych Hildegardy z Bingen i Henryka Suzo

Szczegółowy opis wystąpienia[:]