Spotkanie V

[:pl]

Czas

24 czerwca 2016 r., godz. 13.00 (!)

Program

Magdalena Łanuszka

  • Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu “Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV)

Streszczenie

Powieść o Róży, arcydzieło literatury XIII stulecia, był to poemat powszechnie znany i masowo kopiowany – jeden iluminowany egzemplarz przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV). Jest to rękopis piętnastowieczny, pod wieloma wględami wyjątkowy: bogato dekorowany (37 miniatur), osobliwy jest zarówno stylistycznie jak ikonograficznie. Ilustracje nie są najwyższej klasy artystycznej, ale jest ich stosunkowo dużo, a w dodatku wielokrotnie wyłamują się z popularnych dla tego poematu schematów dekoracji, lub dla odmiany zupełnie rozmijają z tekstem dzieła. Prawdopodobnym jest, iż dekorował go prowincjonalny artysta – wystąpienie stanowić będzie podsumowanie badań nad tym rękopisem, wraz z próbą zawężenia datowania i określenia ewentualnego regionu pochodzenia artysty, który go dekorował. Badanie dekoracji rękopisu Ms. Czart. 2920 IV złożone jest z analizy relacji obrazu i tekstu, stylistycznech cech miniatur oraz przedstawionych na nich strojów postaci (analiza kostiumologiczna).

Prelegentka

Dr Magdalena Łanuszka

Doktor historii sztuki, absolwentka UJ, mediewistka. W szczególności zajmuje się późnogotyckimi rękopisami iluminowanymi oraz malarstwem tablicowym (rozprawa doktorska na temat wpływów niderlandzkich w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym). Jako wykładowca ma na koncie współpracę m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Kultury, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Katedra Lingwistyki Komputerowej, Instytut Historii), Papieskim Uniwersytetem im. Jana Pawła II (Instytut Historii Sztuki i Kultury), oraz licznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku. W ramach działań popularyzatorskich prowadzi blog o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce (www.posztukiwania.pl). Ze względu na ponad dwuletnie doświadczenie pracy w agencji interaktywnej szczególnie zainteresowana projektami digitalizacji zbiorów – ostatnio zaangażowana w projekty National Inventory of Continental European Paintings (brytyjskie kolekcje publiczne; w ramach projektu opracowanie not katalogowych on-line dla 231 obrazów z Art Gallery w Yorku) oraz PAUart (digitalizacja grafik z Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności – klasyfikacja ICONCLASS).

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu[:en]

Czas

24 czerwca 2016 r., godz. 13.00 (!)

Program

Magdalena Łanuszka

  • Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu “Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV)

Streszczenie

Powieść o Róży, arcydzieło literatury XIII stulecia, był to poemat powszechnie znany i masowo kopiowany – jeden iluminowany egzemplarz przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV). Jest to rękopis piętnastowieczny, pod wieloma wględami wyjątkowy: bogato dekorowany (37 miniatur), osobliwy jest zarówno stylistycznie jak ikonograficznie. Ilustracje nie są najwyższej klasy artystycznej, ale jest ich stosunkowo dużo, a w dodatku wielokrotnie wyłamują się z popularnych dla tego poematu schematów dekoracji, lub dla odmiany zupełnie rozmijają z tekstem dzieła. Prawdopodobnym jest, iż dekorował go prowincjonalny artysta – wystąpienie stanowić będzie podsumowanie badań nad tym rękopisem, wraz z próbą zawężenia datowania i określenia ewentualnego regionu pochodzenia artysty, który go dekorował. Badanie dekoracji rękopisu Ms. Czart. 2920 IV złożone jest z analizy relacji obrazu i tekstu, stylistycznech cech miniatur oraz przedstawionych na nich strojów postaci (analiza kostiumologiczna).

Prelegentka

Dr Magdalena Łanuszka

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu[:]