[:pl]Spotkanie XV[:]

[:pl]

Czas

1 grudnia 2017 r., godz. 13

Program

Rafał Rosół

  • Z badań nad inskrypcjami łacińskimi w Poznaniu

Streszczenie

Przyglądając się dostępnemu materiałowi epigraficznemu z terenów Poznania, możemy szacunkowo stwierdzić, że zawiera on ok. 1000 inskrypcji łacińskich powstałych od średniowiecza aż do dzisiaj (łącznie ze znanymi z odpisów inskrypcjami obecnie zaginionymi). Ten spory materiał nie przekłada się na ilość opracowań naukowych w tym zakresie, stąd też spora część inskrypcji nie została w ogóle opublikowana lub jedynie przytoczona w publikacjach bez oczekiwanego komentarza czy przekładu. Niniejszy referat przedstawia wstępne wyniki badań nad pierwszą częścią korpusu inskrypcji łacińskich w Poznaniu. Dotyczy on materiału epigraficznego znajdującego się w obecnym kościele farnym (dawniej należącym do jezuitów). Przede wszystkim referent zamierza poddać pod dyskusję różne trudności związane z odczytem i rekonstrukcją tekstów, które zostały zniekształcone w trakcie przeprowadzanych na przestrzeni wieków prac konserwatorskich.

Prelegenci

dr hab. Rafał Rosół, prof. UAM (Instytut Filologii Klasycznej UAM)

Do głównych zainteresowań prelegenta należą języki klasyczne, kontakty językowe w starożytności, wpływy orientalne na kulturę grecką i obecność języka łacińskiego w przestrzeni publicznej na przestrzeni wieków. Obecnie przygotowuje on do druku książkę na temat inskrypcji łacińskich z kościoła farnego w Poznaniu i publikację materiałów dydaktycznych do nauki greki dla średnio zaawansowanych (wraz z M. Marcinkowską-Rosół), a ponadto pracuje nad różnymi problemami w zakresie etymologii języka greckiego.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:]