Prelegenci

[:pl]

Wytyczne dla prelegentów

 1. Wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 45 minut. Po nim zaplanowano 45-minutową dyskusję. Jeśli prelegent uzna to za stosowne, wystąpienie może również przybrać charakter półtoragodzinnych warsztatów czy też konwersatorium.
 2. Referat winien odzwierciedlać zainteresowania naukowe prelegenta, prezentować planowany bądź też realizowany projekt badawczy.
 3. Prelegent winien w miarę możliwości:
  • dostosować formę i treść wystąpienia do charakteru publiczności spotkań, w których, mamy nadzieję, uczestniczyć będą specjaliści różnych dziedzin, a wśród nich tak badacze doświadczeni, jak i doktoranci czy studenci.
  • podkreślić interdyscyplinarny wymiar swoich badań albo też przedstawić dezyderaty, wskazując na możliwość poszerzenia ujęć dotychczasowych o perspektywę interdyscyplinarną;
  • wskazać na związek omawianego zagadnienia z kulturą i językiem polskiego średniowiecza. Jeśli oczywistych związków brakuje, prelegent może wskazać kierunki poszukiwań.
 4. Streszczenie wystąpienia (do 300 słów) powinno zawierać również wskazówki bibliograficzne.
 5. Prezentacja multimedialna winna być nadesłana do organizatorów najpóźniej dzień przed wystąpieniem w formacie PDF.

Rozpowszechniania

Spotkania będą transmitowane on-line. Oprócz tego nagrania audio lub wideo wystąpień będą za zgodą prelegentów publikowane w Internecie wraz z przygotowanymi przez nich slajdami, składając się na swego rodzaju elektroniczny tom pokonferencyjny.

Formularz zgody

[:en]

Wytyczne dla prelegentów

 1. Wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 45 minut. Po nim zaplanowano 45-minutową dyskusję. Jeśli prelegent uzna to za stosowne, wystąpienie może również przybrać charakter półtoragodzinnych warsztatów czy też konwersatorium.
 2. Referat winien odzwierciedlać zainteresowania naukowe prelegenta, prezentować planowany bądź też realizowany projekt badawczy.
 3. Prelegent winien w miarę możliwości:
  • dostosować formę i treść wystąpienia do charakteru publiczności spotkań, w których, mamy nadzieję, uczestniczyć będą specjaliści różnych dziedzin, a wśród nich tak badacze doświadczeni, jak i doktoranci czy studenci.
  • podkreślić interdyscyplinarny wymiar swoich badań albo też przedstawić dezyderaty, wskazując na możliwość poszerzenia ujęć dotychczasowych o perspektywę interdyscyplinarną;
  • wskazać na związek omawianego zagadnienia z kulturą i językiem polskiego średniowiecza. Jeśli oczywistych związków brakuje, prelegent może wskazać kierunki poszukiwań.
 4. Streszczenie wystąpienia (do 300 słów) powinno zawierać również wskazówki bibliograficzne.
 5. Prezentacja multimedialna winna być nadesłana do organizatorów najpóźniej dzień przed wystąpieniem w formacie PDF.

Rozpowszechniania

Spotkania będą transmitowane on-line. Oprócz tego nagrania audio lub wideo wystąpień będą za zgodą prelegentów publikowane w Internecie wraz z przygotowanymi przez nich slajdami, składając się na swego rodzaju elektroniczny tom pokonferencyjny.

Formularz zgody

[:]