[:pl]Spotkanie XXI[:]

[:pl]

Czas

6 grudnia 2019 r., godz. 13

Program

Marian Wolski

  • O komesie Brzezdomie, ławce i dwóch paniach czyli o kryterium imionowym w badaniach genealogicznych

Streszczenie

W 1509 roku wybuchł konflikt między dwiema szlachciankami o prawo zasiadania w ławce kolatorskiej w kościele w Sońsku w ziemi ciechanowskiej na Mazowszu. Argumentacja stron i wyrok biskupa płockiego zapadły w tej błahej z pozoru sprawie umożliwiają wyciągnięcie daleko idących wniosków, sięgających w odległą przeszłość. Pozwalają na powiązanie za pomocą kryterium imionowego żyjących w XVI wieku miejscowych dziedziców z ich przypuszczalnym protoplastą działającym w pierwszej połowie XIII wieku.

Prelegent

dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII

Urodzony w 1962 roku w Warszawie, absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1991), obronił pracę doktorską z zakresu historii w UJ (1997), habilitował się w 2014 r. od 2018 r. profesor nadzwyczajny w UPJP II. Kierownik dyscypliny historia UPJP II. Autor ponad stu publikacji z zakresu historii. Zajmuje się genealogią i osadnictwem rodów i rodzin szlacheckich w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych, a także historią ziemiaństwa polskiego.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (1990), członek naczelnych władz PTZ (od 1991 do 2009), prezes, a obecnie wiceprezes PTZ Oddział Kraków, inicjator i założyciel Archiwum Ziemiańskiego w Krakowie, ekspert Związku Polskich Kawalerów Maltańskich ds. genealogii i heraldyki (od 1997), członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2009), prezes Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie (2013 – 23 XII 2016), przewodniczący Rady Fundacji im. Zofii i Jana Włodków (od 2018), członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

[:]