[:pl]Spotkanie XVII[:]

[:pl]

Czas

19 październik 2018 r., godz. 13

Program

Bartłomiej Bednarek

  • Likurg, król Edonów, w Rzymie. W poszukiwaniu tekstu, który wszyscy znali tak dobrze, że nikt o nim nawet nie wspomniał

Streszczenie

Poezja łacińska okresu augustowskiego wskazuje na ogromny wzrost zainteresowania mitem greckim Likurga, króla Edonów, które utrzymało się przez cały I wiek n.e. Na pierwszy rzut oka, nic w tym dziwnego, zważywszy na to, że literatura rzymska w tym czasie z wielkim upodobaniem zwracała się ku wzorom greckim, a mitologia stanowiła jej podstawowy obszar tematyczny. Porównanie wersji mitu Likurga z jego wcześniejszymi wariantami, znanymi głównie ze źródeł greckich, przynosi jednak sporą niespodziankę. Opowieść, którą ewidentnie znali poeci i ich publiczność i do której czyniono aluzje, jest ewidentnie odmienna, od wszystkiego co poświadczają wcześniejsze teksty. Źródło innowacji możemy za to z pewną dozą prawdopodobieństwa uchwycić dzięki wzmiankom w późniejszym piśmiennictwie, przede wszystkim dzięki Hyginusowi, Serwiuszowi, scholiom do Owidiusza i Lukana.

Prelegenci

dr Bartłomiej Bednarek (Instytut Historyczny UW)

Bartłomiej Bednarek jest absolwentem filologii klasycznej (studia jednolite magisterskie do 2009) i italianistyki (studia licencjackie do 2012) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2015 na tej samej uczelni uzyskał doktorat w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Mit dionizyjski w poezji greckiej od Homera do Eurypidesa”. W latach 2014-16 pracował w zespole badawczym w ramach projektu „Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle źródeł filologicznych”. Od grudnia roku 2016 realizuje na Uniwersytecie Warszawskim grant NCN Fuga „Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza”.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu[:]