[:pl]Spotkanie XIV[:]

[:pl]

Czas

17 listopada 2017 r., godz. 13

Program

Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec

  • Słownik polszczyzny XVI wieku – historia i współczesność. Nowe technologie w służbie leksykografii historycznej

Streszczenie

Słownik polszczyzny XVI wieku wychodzi drukiem od 1966 roku, dotąd opracowano hasła do litery R. Korzystanie jednak z wielotomowej wersji papierowej nastręcza wiele trudności. Mimo publikacji w bibliotece cyfrowej nadal przed użytkownikiem stają liczne przeszkody. Rozwój platform leksykograficznych w sieci Internet oraz łatwość posługiwania się zasobami elektronicznymi otworzyły nowe perspektywy dla Słownika.
Celem wystąpienia jest prezentacja projektów realizowanych w Pracowni, w których wyniku powstają: internetowy Słownik polszczyzny XVI wieku, baza transliterowanych tekstów szesnastowiecznych oraz korpus polszczyzny XVI wieku (w perspektywie zintegrowany z podkorpusem diachronicznym Narodowego Korpusu Języka Polskiego). Przedstawiony zostanie stan prac nad poszczególnymi elementami tej platformy, możliwości słownika elektronicznego w stosunku do papierowego pierwowzoru, zalety bazy tekstowej przygotowanej według jednolitych zasad oraz prototyp korpusu wraz z wyszukiwarką.

Prelegenci

mgr Krzysztof Opaliński, dr Patrycja Potoniec (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku)

Krzysztof Opaliński – starszy dokumentalista w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN. Leksykograf, redaktor wielu haseł Słownika polszczyzny XVI wieku. Autor koncepcji elektronicznej wersji Słownika oraz elektronicznego zbioru tekstów polskich z XVI wieku. Pomysłodawca, współautor i administrator serwisu www.spxvi.edu.pl obejmującego elektroniczną wersję Słownika polszczyzny XVI wieku oraz Korpus polszczyzny XVI wieku.
Patrycja Potoniec – adiunkt, od 2004 zatrudniona w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN, od 2007 roku kierowniczka tej Pracowni. Zastępca redaktora naczelnego Słownika polszczyzny XVI wieku. Literaturoznawczyni, specjalistka od literatury dawnej. Zainteresowana naukowe: leksykografia dawna i współczesna, kultura szlachecka, język polemiki religijnej okresu reformacji.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:]