[:pl]Spotkanie XII[:]

[:pl]

Czas

26 maja 2017 r., godz. 13

Program

Jakub Wysmułek

  • Od testamentu kanonicznego do komunalnego: rezultaty badań nad historią średniowiecznych krakowskich testamentów

Streszczenie

Prezentacja poświęcona będzie historii testamentu średniowiecznego w Krakowie. Rozwój tego aktu prawnego oraz zróżnicowane formy posługiwania się nim przez mieszczan krakowskich ukazane zostaną na szerszym tle przemian społeczno-prawnych zachodzących w okresie średniowiecza. Testament zostanie ukazany zarówno jako akt zapewniający jednostce niezwykle duży zakres władzy nad jej dobrami ale także jako przedmiot rywalizacji między władzą miejską, a kościelną.

Prelegenci

dr Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Jakub Wysmułek obronił pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie otrzymał tytuł magistra socjologii oraz zakończył studia doktoranckie w zakresie socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Laureat kilku nagród i wyróżnień w tym półrocznego stypendium w Loyola University w Chicago. Autor czterech książek historycznych (ostatnia ukaże się drukiem w tym roku) oraz kilkunastu artykułów. Obecnie zatrudniony w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Zespole Systemów Społeczno-Politycznych kierowanym przez Bogdana W. Macha.

https://pan-pl.academia.edu/JakubWysmulek

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:]