Spotkanie VIII

[:pl]

Czas

12 grudnia 2016 r., godz. 14

Program

Łukasz Kozak

  • Średniowiecze w sieci. Od digitalizacji do lajków

Streszczenie

Z każdym dniem powiększa się zasób udostępnionych w sieci rękopisów średniowiecznych. Nie znaczy to jednak, że ich użytkownicy (nie tylko naukowcy) są w coraz wygodniejszej sytuacji. Pojawiają się problemy z jakością cyfrowych reprodukcji oraz sposobami ich udostępniania. Biblioteka Narodowa od 2013 roku oferuje w bibliotece cyfrowej Polona (www.polona.pl) całkowicie otwarty dostęp do swoich zbiorów w najwyższej dostępnej jakości. W bieżącym roku Polona zmieniła jednak politykę digitalizacji i udostępniania rękopisów średniowiecznych, dzięki czemu użytkownicy otrzymują nie tylko zdigitalizowane rękopisy, ale także edycje, opracowania oraz dodatkowe narzędzia do pracy online. Kolejnym aspektem udostępniania średniowiecznych rękopisów w Polonie jest niestandardowa popularyzacja, dzięki której podstawowa wiedza na ich temat dociera do wielu odbiorców.

Prelegenci

Łukasz Kozak (Polona)

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:en]

Czas

12 grudnia 2016 r., godz. 14

Program

Łukasz Kozak

  • Średniowiecze w sieci. Od digitalizacji do lajków

Streszczenie

Z każdym dniem powiększa się zasób udostępnionych w sieci rękopisów średniowiecznych. Nie znaczy to jednak, że ich użytkownicy (nie tylko naukowcy) są w coraz wygodniejszej sytuacji. Pojawiają się problemy z jakością cyfrowych reprodukcji oraz sposobami ich udostępniania. Biblioteka Narodowa od 2013 roku oferuje w bibliotece cyfrowej Polona (www.polona.pl) całkowicie otwarty dostęp do swoich zbiorów w najwyższej dostępnej jakości. W bieżącym roku Polona zmieniła jednak politykę digitalizacji i udostępniania rękopisów średniowiecznych, dzięki czemu użytkownicy otrzymują nie tylko zdigitalizowane rękopisy, ale także edycje, opracowania oraz dodatkowe narzędzia do pracy online. Kolejnym aspektem udostępniania średniowiecznych rękopisów w Polonie jest niestandardowa popularyzacja, dzięki której podstawowa wiedza na ich temat dociera do wielu odbiorców.

Prelegenci

Łukasz Kozak (Polona)

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu[:]