Słuchacze

Spotkania są otwarte dla publiczności – tak dla badaczy, jak i doktorantów czy studentów. Można w nich uczestniczyć w siedzibie IJP PAN lub też poprzez transmisję w internecie.

Jak dotrzeć do IJP PAN

Spotkania odbywać się będą w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (al. Mickiewicza 31, I piętro).

Jak uczestniczyć w transmisji

Spotkania będą transmitowane na kanale YouTube cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę