[:pl]Spotkanie XVI[:]

[:pl]

Czas

27 kwietnia 2018 r., godz. 13

Program

Joanna Duska

  • Czy data to tata – przyczynek do odczytania polskich wyrazów w tekście łacińskim

Streszczenie

Referat dotyczy słowa data, które występuje w zapisce 315 tomu III. opracowanych i wydanych w roku 1902 w Krakowie przez Bolesława Ulanowskiego Acta iudicii ecclesiastici gneznensis. Słowo to zostało przez niego zaznaczone kursywą jako słowo polskie i w związku z tym nie ma go wśród haseł Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, a autorzy Słownika staropolskiego zaproponowali (ze znakiem zapytania) odczytanie go jako tata i zacytowali w tak zatytułowanym artykule hasłowym. Po przeanalizowaniu szerszego kontekstu (całej zapiski) proponuję i uzasadniam odczytanie tego słowa jako data, interpretując je jako łaciński odpowiednik polskiego toastu Da zdrow, z którym sąsiaduje. Rozważam też, kiedy zostało ono przejęte przez polszczyznę i czy powinno się znaleźć jako hasło tylko w Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, czy także w Słowniku staropolskim.

Prelegenci

dr Joanna Duska (IJP PAN)

ur. 29 sierpnia 1951 w Krakowie, absolwentka I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie (1969), polonistyki (1974) i historii sztuki (1978). 1974 Krakowska Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. IBL, 1993 Pracownie Słownika Polszczyzny Jana Kochanowskiego, Semantyki Historycznej, Języka Staropolskiego IJP Polskiej Akademii Nauk. 2008 obrona pracy doktorskiej Synonimy i antonimy w polskiej twórczości Jana Kochanowskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna pod kierunkiem Felicji Wysockiej. 913 sygnowanych haseł słownikowych w 8 tomach SPXVI, współautorka tomów 2-4 SPJK oraz 83 haseł sygnowanych 5. Tomu.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu[:]