Strona główna

[:pl]Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w roku akademickim 2015/16 w cyklu comiesięcznych spotkań mediewistycznych pod hasłem Hortus deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu.

cropped-386px-Hortus_Deliciarum_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien_Künsten.jpg

Filozofia w otoczeniu siedmiu sztuk wyzwolonych

Tytuł cyklu nawiązuje do encyklopedycznego dzieła Herrady z Landsbergu, gdyż spotkania służyć mają kreśleniu szerokiej panoramy studiów średniowiecznych, a zarazem popularyzować ujęcia interdyscyplinarne.  Mamy nadzieję, iż przyczynią się one do integracji środowiska mediewistów różnych specjalności i staną się źródłem wspólnych projektów badawczych. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zatem tak filologów, językoznawców, literaturoznawców, paleografów, epigrafików i wydawców tekstu, jak i historyków, historyków filozofii, muzyki i sztuk plastycznych.

Centralnym tematem cyklu jest tekst średniowieczny – tak łaciński, jak spisany w języku wernakularnym – w jego mnogich formach i funkcjach.

Przykładowe zagadnienia:

 • tekst jako element średniowiecznej kultury literackiej w Polsce i w Europie,
 • odbiorca tekstu średniowiecznego (praktyki lektury, pamięć i jej przekaz; parateksty, tj. komentarze, accessus ad auctores, słowniki itd., i hiperteksty, tj. przekłady, pastisze, wersyfikacje itd.),
 • dyskurs filozofii, teologii i nauki średniowiecznej,
 • tekst a społeczeństwo (znajomość języka, społeczne jego odmiany; tekst w praktyce prawnej i administracyjnej oraz w życiu codziennym),
 • tekst a kultura materialna, tekst w muzyce i sztukach wizualnych,
 • tekst jako przedmiot (paleografia, kodykologia, historia książki, krytyka i wydanie tekstu),
 • recepcja tekstu średniowiecznego (adaptacje, nawiązania, przekłady itp.),
 • tekst średniowieczny a nowe technologie (korpusy, metody automatyczne w badaniu tekstu, słowniki elektroniczne, bazy danych, wizualizacja).

Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie w latach 2016-7 było finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:en]Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w roku akademickim 2015/16 w cyklu comiesięcznych spotkań mediewistycznych pod hasłem Hortus deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu.

cropped-386px-Hortus_Deliciarum_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien_Künsten.jpg

Filozofia w otoczeniu siedmiu sztuk wyzwolonych

Tytuł cyklu nawiązuje do encyklopedycznego dzieła Herrady z Landsbergu, gdyż spotkania służyć mają kreśleniu szerokiej panoramy studiów średniowiecznych, a zarazem popularyzować ujęcia interdyscyplinarne.  Mamy nadzieję, iż przyczynią się one do integracji środowiska mediewistów różnych specjalności i staną się źródłem wspólnych projektów badawczych. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zatem tak filologów, językoznawców, literaturoznawców, paleografów, epigrafików i wydawców tekstu, jak i historyków, historyków filozofii, muzyki i sztuk plastycznych.

Centralnym tematem cyklu jest tekst średniowieczny – tak łaciński, jak spisany w języku wernakularnym – w jego mnogich formach i funkcjach.

Przykładowe zagadnienia:

 • tekst jako element średniowiecznej kultury literackiej w Polsce i w Europie,
 • odbiorca tekstu średniowiecznego (praktyki lektury, pamięć i jej przekaz; parateksty, tj. komentarze, accessus ad auctores, słowniki itd., i hiperteksty, tj. przekłady, pastisze, wersyfikacje itd.),
 • dyskurs filozofii, teologii i nauki średniowiecznej,
 • tekst a społeczeństwo (znajomość języka, społeczne jego odmiany; tekst w praktyce prawnej i administracyjnej oraz w życiu codziennym),
 • tekst a kultura materialna, tekst w muzyce i sztukach wizualnych,
 • tekst jako przedmiot (paleografia, kodykologia, historia książki, krytyka i wydanie tekstu),
 • recepcja tekstu średniowiecznego (adaptacje, nawiązania, przekłady itp.),
 • tekst średniowieczny a nowe technologie (korpusy, metody automatyczne w badaniu tekstu, słowniki elektroniczne, bazy danych, wizualizacja).

[:]