[:pl]Spotkanie XIX[:]

[:pl]

Czas

15 lutego 2019 r., godz. 13

Program

Mieczysław Mejor

  • Antyk w średniowiecznej Polsce

Streszczenie

Ani historycy, ani literaturoznawcy polscy nie udzielają zbyt wydatnej pomocy w kwestii czym był, względnie czym mógł być antyk w średniowiecznej Polsce. Nie chodzi tylko o szczupłość źródeł i świadectw tradycji antycznej w Polsce, lecz także o trudność w samym zdefiniowaniu pojęcia „antyku”. Może te trudności odstręczały autorów (poza Aleksandrem Gieysztorem i in.) od prób przedstawienia problemu ujętego tytułem niniejszego wystąpienia. Przede wszystkim, jeśli tytułowy „antyk” ograniczymy do tradycji kultury pogańskiej, z wyłączeniem wątków wczesnochrześcijańskich, których spadkobiercą był Kościół i religia chrześcijańska, to pole badawcze znacznie się zawęzi. Okaże się, że jest ono bogate w świadectwa nie tylko literackie, lecz także ikoniczne dowody znajomości kultury antycznej. W swym wystąpieniu omówię główne trudności metodologiczne oraz zaproponuję zasady badań tradycji antycznej w kulturze średniowiecznej Polski, odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuk.

Prelegenci

prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN)

Filolog klasyczny, neolatynista, edytor, zajmuje się literaturą powszechną i staropolską, głównie okresu średniowiecza i renesansu. W swych pracach interpretacyjnych zwraca uwagę na wątki łączące literaturę z innymi dziedzinami twórczości artystycznej danej epoki.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu[:]