Spotkanie VII

Czas

18 listopada 2016 r., godz. 13.30

Program

Bartosz Awianowicz, Paweł Gancarczyk

  • Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392–po 1452) – między muzyką i poezją

Streszczenie

Petrus Wilhelmi de Grudencz był kompozytorem i poetą, magistrem sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej i kapelanem cesarza Fryderyka III. Jego utwory zachowały się w ponad 50 źródłach z terenów Europy Środkowej, m.in. w Polsce, Czechach, Austrii, Słowacji i w Niemczech. W swojej twórczości muzycznej odwoływał się do form i technik kompozytorskich typowych dla tego regionu. Jego twórczość cieszyła się powodzeniem w kręgach uniwersyteckich, szkolnych i monastycznych, choć trafiła też do repertuaru utrakwistycznych bractw literackich i śląskich luteran. Niektóre z tych kompozycji zachowały się w żywej tradycji muzycznej aż do XVII wieku.

Utwory Petrusa Wilhelmiego są przedmiotem uwagi muzykologów; cieszą się również sporym zainteresowaniem wykonawców muzyki dawnej. Pomimo, że był autorem skojarzonych z muzyką wierszy, jego twórczość łacińska nie doczekała się dotychczas opracowania. Tymczasem ma ona ważne znaczenie dla określenia tożsamości tego twórcy i zakreślenia wpływów, jakim ulegał. Jej cechą wyróżniającą jest stosowanie akrostychów („PETRVS”), które mają kluczowe znaczenie dla atrybucji utworów. Twórczość literacka Petrusa – traktowana autonomicznie – nie wydaje się przedstawiać unikatowej wartości. Zyskuje ją jednak w połączeniu z towarzyszącą jej muzyką. Wykład będzie poświęcony ukazaniu jak zespolenie poezji z muzyką tworzy oryginalną jakość, decydującą o tym, że Petrus Wilhelmi de Grudencz postrzegany jest jako jeden z najbardziej interesujących kompozytorów Europy Środkowej XV wieku.

Prelegenci

dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr hab. Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę