Spotkanie V

Czas

24 czerwca 2016 r., godz. 13.00 (!)

Program

Magdalena Łanuszka

  • Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV)

Streszczenie

Powieść o Róży, arcydzieło literatury XIII stulecia, był to poemat powszechnie znany i masowo kopiowany – jeden iluminowany egzemplarz przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV). Jest to rękopis piętnastowieczny, pod wieloma wględami wyjątkowy: bogato dekorowany (37 miniatur), osobliwy jest zarówno stylistycznie jak ikonograficznie. Ilustracje nie są najwyższej klasy artystycznej, ale jest ich stosunkowo dużo, a w dodatku wielokrotnie wyłamują się z popularnych dla tego poematu schematów dekoracji, lub dla odmiany zupełnie rozmijają z tekstem dzieła. Prawdopodobnym jest, iż dekorował go prowincjonalny artysta – wystąpienie stanowić będzie podsumowanie badań nad tym rękopisem, wraz z próbą zawężenia datowania i określenia ewentualnego regionu pochodzenia artysty, który go dekorował. Badanie dekoracji rękopisu Ms. Czart. 2920 IV złożone jest z analizy relacji obrazu i tekstu, stylistycznech cech miniatur oraz przedstawionych na nich strojów postaci (analiza kostiumologiczna).

Prelegentka

Dr Magdalena Łanuszka

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu