[:pl]Spotkanie XXII[:]

[:pl]

Czas

15 maja 2020 r., godz. 13.00

Program

mgr Zdzisław Koczarski

  • W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza

Streszczenie

Niniejsze wystąpienie ma na celu prezentację kwestii lektury oraz wykorzystania dzieł Francesca Petrarki w Rocznikach Jana Długosza. Oparte na komputerowej analizie porównawczej i metodach filologicznych badania pozwoliły wyłonić ponad osiemdziesiąt dosłownych cytatów, które zostały przejęte przez polskiego kronikarza z utworów włoskiego humanisty. Pochodzą one z De remediis utriusque fortunae, De viris illustribus, Epistolae familiares, Epistolae sine nomine oraz listu zatutułowanego Posteritati. Analizie zostały także poddane wykorzystane przez Długosza kodeksy rękopiśmienne zawierające te dzieła oraz obecne w nich marginalia historyka. Na podstawie powyższych obserwacji autor wyciąga wnioski o czasie lektury dzieł, sposobie pozyskiwania i wykorzystywania przejątków oraz zainteresowaniach czytelniczych kronikarza. Na koniec proponuje hipotezę kartoteki, która może stanowić odpowiedź na pytanie o metody pracy Długosza ze źródłami literackimi, oraz przedstawia listę koniecznych do zbadania, a dotychczas nieznanych źródeł literackich Roczników.

Prelegenci

mgr Zdzisław Koczarski (Instytut Języka Polskiego PAN)

Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim, lektor języka łacińskiego na Uniwersytecie przyrodniczym we Wrocławiu oraz dokumentalista w projekcie Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka, realizowanym w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN.

Uczestnik ogólnopolskich studenckich oraz naukowych konferencji mediewistycznych (np. Sesji Mediewistycznych w Krakowie czy konferencji naukowej Inter Prussiam et Masoviam w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku). Spektrum jego zainteresowań stanowi literatura średniowieczna, w szczególności okresu krucjat, oraz językoznawstwo i dydaktyka języka łacińskiego.

Pod opieką naukową dr. hab. Michała Rzepieli, prof. IJP PAN, pisze pracę doktorską pt. Leksykalne wykładniki modalności epistemicznej w “Rocznikach” Jana Długosza. W projekcie Długosz 2.0 zajmuje się również poszukiwaniem źródeł i inspiracji literackich oraz językowych polskiego historiografa.

Materiały do pobrania

https://cloud.ijp.pan.pl/s/85pBtmo2fTeazCT?fbclid=IwAR2qyTuVqaAIjIfduqHdOndKdv8OcbaT63Lxa6x6Ew3P3HhkNXuzjpQMuyo#pdfviewer

Kanał cyklu

https://youtu.be/_2i8n_ai4LM[:]