Organizatorzy

Spotkania organizują badacze z Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN, dr Anna Ledzińska i dr Krzysztof Nowak.

Patronat

Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę