Spotkanie VII

6 III 2019 g. 13.00

dr Anna Ledzińska

Pokora, humiliatio, humilitas. Polsko-łacińskie interferencje semantyczne w średniowiecznym języku prawa

 

Abstrakt:

Badacze łaciny średniowiecznej zgodni są co do tego, że najwięcej interesujących zjawisk w obrębie znaczeń i słowotwórstwa wyrazów pojawiło się w leksemach opisujących rzeczywistość codzienną, która na przestrzeni setek lat rozwoju łaciny uległa wielkiej zmianie. Dotyczy to nie tylko rzeczy najbardziej namacalnych, a więc nazw przedmiotów użytkowych częstokroć zapożyczanych z języków wernakularnych, ale również opisu stosunków społecznych, zwyczajów i praktyk prawnych zachowanych w rozmaitych dokumentach, zwłaszcza zapiskach sądowych. Wykład dotyczyć będzie interferencji semantycznej zaobserwowanej w tekstach prawnych pomiędzy staropolskim leksemem POKORA a łacińskimi HUMILIATIO, HUMILITAS, a dodatkowo HOMAGIUM i VENIA.

Transmisja