Spotkanie II

18 X 2017 g. 13:00

dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny

 

Abstrakt:

Celem opracowywanego słownika w wersji elektronicznej jest pokazanie: rozmaitości mian odnoszących się do wymienionych osób i wiążącego się z tym sposobu ich identyfikacji, początków kształtowania się dwuelementowego sposobu nazywania, przechodzenia nazw pospolitych do grupy nazw własnych oraz dwujęzyczności w nazywaniu. Podstawą materiałową słownika są wielkopolskie roty sądowe w wydaniu H. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza, którzy w pięciotomowej edycji zamieścili prawie 60 000 zapisów nazw własnych. Założony sposób prezentacji materiału niesie wiele pytań, które wynikają nie tylko ze sposobu operowania nim przez średniowiecznych pisarzy i ujęcia przez wydawców, ale także z fragmentaryczności źródła – roty stanowią tylko niewielką część zabytku.

Transmisja on-line