Spotkanie IV

7 III 2018 g. 13:00

dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ

Problemy opisu staropolskiej derywacji czasownikowej

 

Abstrakt:

Słowotwórstwo czasowników nie poddaje się łatwo opisowi, zwłaszcza gdy sięgamy po materiał najdawniejszy. Ale właśnie tak skomplikowana materia szczególnie przyciąga uwagę badaczy. Nic więc dziwnego, że literatura poświęcona wspomnianym zagadnieniom jest stosunkowo bogata. W dalszym ciągu jednak mamy poczucie, iż o derywacji staropolskiej mało wiemy, iż jeszcze nie uchwyciliśmy istotnych jej cech. Problemy pojawiają się już przy wyodrębnianiu przedmiotu badań, na przykład przy określaniu, z jakim przedrostkiem mamy do czynienia (z–s, prze–przed itd.) Zastanawiają ponadto długie szeregi wariantywnych form, tautologiczne konstrukcje. Okazuje się też, że niewiele możemy powiedzieć o mechanizmach derywacyjnych tamtego okresu.

Transmisja on-line