Spotkanie IX

23 XI 2020 g. 13:00

dr Rafał Szeptyński

Dwa „nowe” wyrazy staropolskie: (1) czetnik, (2) skał

Referat poświęcony jest dwóm niejasnym dotąd zapisom staropolskim: ſczetniki (1402) oraz ſkal (ca 1416). Prelegent stara się przezwyciężyć problemy interpretacyjne, odwołując się w pierwszym rzędzie do materiału XVI-wiecznego, a dalej – sięgając po źródła gwarowe i folklorystyczne oraz dane porównawcze z innych języków słowiańskich. Proponowane lekcje to:

(I)  instr.pl. z czetniki ‘z towarzyszami’,

(II) nom.sg. skał ‘narzędzie do rozszczepiania, rozłupywania’.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/85082194407?pwd=SHF2bnhRbC9KT05ONmd5U21OK0ZaQT09