Spotkanie I

22 II 2016 g. 13.00

dr Zofia Wanicowa

Czy Słownik staropolski potrzebuje obrony?

 

Abstrakt:

Spotkania dotyczące staropolszczyzny postanowiłam  zacząć od podzielenia się doświadczeniami pracy badawczej nad najstarszą warstwą pisanej polszczyzny. Wystąpienie ma na celu uświadomienie odbiorcom, z jakimi trudnościami musieli się mierzyć autorzy słownikowych haseł, jak trudno w konwencji leksykonu przedstawić proces badawczy prowadzący do ostatecznego kształtu hasła.

Omawiam rzecz ogólnie, ale także pokazuję, jak w praktyce krok po kroku można rozwiązać zdawałoby się nierozwiązywalne, co podsumowuje znane stwierdzenie redaktora Słownika staropolskiego prof. Stanisława Urbańczyka: “Problemy trudne, ciemne, zagadkowe jawią się wszystkim bardzo proste i oczywiste, pod jednym wszakże warunkiem, że… zostały już rozwikłane”.

Transmisja on-line