Spotkanie VIII

20 XI 2019 g. 13:00

dr Andrea Svobodová

diabible.com. Databáze pozdně středověkých biblických textů

 

Abstrakt:

Bible patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejpočetněji dochovaným památkám staročeského písemnictví. Předlohu měla česká bible v latinské středověké Vulgátě, které se překladatelé při převodu více či méně věrně drželi. Počátky soustavného překládání vybraných částí biblického textu do staré češtiny klademe na konec 13. či počátek 14. století, překlad celé bible pak vznikl pravděpodobně v 50. letech 14. století. Text byl následně opakovaně upravován a znovu překládán, do roku 1500 rozeznáváme celkem čtyři překladové verze, tzv. redakce staročeského překladu bible. Pro svou rozsáhlost, překladovost, žánrovou a jazykovou bohatost a dochování v úpravách a odlišných překladech může staročeská bible být využita pro lingvistický výzkum vývoje jazyka na všech rovinách, bádání je ovšem často limitováno tím, že staročeské biblické překlady nejsou pro svůj velký rozsah až na výjimky edičně zpracovány. V oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR proto v současnosti vznikají elektronické edice vybraných zástupců jednotlivých redakcí a přechodových překladů, které jsou zveřejňovány v databázi Diabible. Cílem přednášky je představení této aplikace, která umožňuje jak jednoduché srovnání znění staročeských překladů, tak studium jednotlivých biblických pramenů.

Transmisja on-line