Program

23 XI 2020 g. 13:00

dr Rafał Szeptyński

Dwa „nowe” wyrazy staropolskie: (1) czetnik, (2) skał

Szczegóły

 

20 XI 2019 g. 13:00

dr Andrea Svobodová

diabible.com. Databáze pozdně středověkých biblických textů

Szczegóły

Transmisja

 

6 III 2019 g. 13.00

dr Anna Ledzińska

Pokora, humiliatio, humilitas. Polsko-łacińskie interferencje semantyczne w średniowiecznym języku prawa

Szczegóły

Transmisja

 

16 I 2019 g. 13:00

dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk

Dominikańska lekcja historii Polski. Wątki historyczne w późnośredniowiecznych kazaniach z bibliotek polskich dominikanów

Szczegóły

Transmisja

 

27 VI 2018 g. 13:00

dr hab. Thomas Menzel

Kompleksowość systemu fleksyjnego w językach łużyckich i w polszczyźnie

Szczegóły

Transmisja

 

7 III 2018 g. 13:00

dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ

Problemy opisu staropolskiej derywacji czasownikowej

Szczegóły

Transmisja

 

6 XII 2017 g. 13:00

dr Beata Raszewska-Żurek

Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna)

Szczegóły

Transmisja

 

18 X 2017 g. 13:00

dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny

Szczegóły

Transmisja

 

22 II 2017 g. 13:00
dr Zofia Wanicowa

Czy Słownik staropolski potrzebuje obrony?

Szczegóły

Transmisja