Warsztaty projektu eFontes

Idea Warsztatów

Organizowane co roku spotkania stanowią integralną część projektu. Mają one pogłębić naszą wiedzę o zróżnicowaniu i bogactwie łacińskiego piśmiennictwa w średniowiecznej Polsce, a zarazem poddać pod dyskusję najważniejsze aspekty tworzenia korpusu, który ma ambicję owo zróżnicowanie odzwierciedlać. Warsztaty staną się okazją do zaprezentowania projektu oraz poznania oczekiwań środowiska wobec tworzonego przez nas narzędzia. Mamy również nadzieję, że przyczynią się do rozpoznania pytań badawczych, w odpowiedzi na które korpus może w przyszłości pomóc.

Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej służyć ma badaczom reprezentującym różne dziedziny nauk, stąd i interdyscyplinarny charakter warsztatów: do udziału w nich zapraszamy wydawców, filologów, językoznawców, historyków, historyków sztuki czy filozofii, a także przedstawicieli humanistyki cyfrowej. Ze względu na charakter projektu szczególnie zależy nam na szerokich ujęciach tematu, w których oprócz przeglądu stanu badań i omówienia kwestii spornych, znajdą się sugestie dotyczące struktury korpusu lub propozycje jego wykorzystania.
Nasz projekt ma na celu również wsparcie badaczy na wczesnym etapie kariery. Mogą oni nie tylko uczestniczyć w obradach, ale także w cyklicznych szkoleniach poświęconych wykorzystaniu korpusu w pracy badawczej.

Plan warsztatów

2019

2020

2021

  • Termin: 1-3 grudnia
  • Temat: Słowa i rzeczy(wistość)
  • Call for Papers
  • Program warsztatów

2022

  • Temat:
  • Konferencja podsumowująca projekt