Program I warsztatów eFontes (2019)

Zmiany w programie Warsztatów

Zmiany zostaną wkrótce uwzględnione w poniższym programie warsztatów (aktualizacja: 3 grudnia).

  • referat prof. Krzysztofa Brachy odbędzie się w późnopopołudniowej sesji 12 grudnia, nie zaś 13 grudnia
  • 13 grudnia odbędzie się referat dr. hab. Marka Janickiego pośw. łacińskiej epigrafice

 

12 grudnia 2019 r., I dzień

Nie odnaleziono wydarzeń!

13 grudnia 2019 r., II dzień

Nie odnaleziono wydarzeń!