O projekcie

Korpus polskiej łaciny średniowiecznej obejmuje teksty stworzone na ziemiach polskich między pocz. XI i poł. XVI w. Realizacja projektu przynosi również również publikacje naukowe oraz wystąpienia konferencyjne, w których zilustrowano architekturę korpusu, a także przedstawione jego zastosowanie w pracy badawczej.

Nowości

III Warsztaty eFontes

III Warsztaty projektu eFontes odbędą się w dniach 1-3 grudnia 2021 r. Propozycje referatów można nadsyłać do 30 czerwca.   III Warsztaty eFontes: Call for Papers  

Seminarium eFontes: wiosna 2021

Od 12 marca br. rozpoczynamy organizację cyklicznych interdyscyplinarnych seminariów eFontes poświęconych semantyce historycznej. Nim jednak przejdziemy do praktycznych poszukiwań korpusowych, proponujemy w semestrze wiosennym wprowadzenie do narzędzi i metod cyfrowych …

Rozstrzygnięcie konkursu: Anotatorzy 2021

Na stanowisko anotatora w projekcie zgłosili się kandydaci i kandydatki z całej Polski. . W skład zespołu anotacji wybrano: dr. Grzegorza Bartusika (Uniwersytet Śląski) oraz mgr. Wiktora Dziemskiego (Uniwersytet Jagielloński). …

Praca: Anotatorzy 2021

Projekt „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej” poszukuje 2 osób do pracy przy anotacji tekstów łacińskich. Zgłoszenia nadsyłać można do 21 lutego 2021 r. Pobierz: https://scriptores.pl/efontes/wp-content/uploads/sites/8/2021/02/RODO_eFontes_2021.pdf