Seminarium eFontes  jest forum interdyscyplinarnej refleksji nad wybranymi problemami łacińskiej semantyki historycznej, a zwłaszcza zastosowania metod cyfrowych w badaniach średniowiecza.

W każdym semestrze poddajemy analizie w interdyscyplinarnym gronie filologów, historyków, historyków sztuki wybrany problem kultury średniowiecznej, szczególną uwagę poświęcając leksyce.

  • Wiosna 2021: Wprowadzenie do narzędzi i metod badań korpusowych
  • Jesień 2021: Mówić o emocjach
  • Wiosna 2022: Pisać i czytać