About the project

Corpus of Polish Medieval Latin contains texts composed on the Polish territory from the 11th to mid-16th century. On this site we also present the tools we’ve created as well as papers in which we present the architecture of the corpus and its use in the study of Medieval Latin.

News

II warsztaty eFontes: call for papers

II edycja Warsztatów projektu eFontes odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2020 r., tym razem pod hasłem Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza. 2 grudnia odbędą się praktyczne …

I Warsztaty: mini-granty konferencyjne

Dzięki środkom finansowym projektu możemy pokryć koszty uczestnictwa w naszych warsztatach czterem badaczom (w tym: doktorantom) spoza Krakowa szczególnie zainteresowanym ich problematyką. O tym, kto może ubiegać się o mini-grant …