II Warsztaty eFontes


Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza


3-4 grudnia 2020 r.

* If you plan to attend English sessions only please follow the link.

3 grudnia (czwartek)

Otwarcie warsztatów

9:00 – 9:15

Otwarcie I dnia Warsztatów

Łacińskie / nie-łacińskie

10:45 – 11:00

Dyskusja

11:00- 11:15

Przerwa

11:45 – 12:15

Dorota Masłej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Łacina w średniowiecznym tekście dwujęzycznym i polskojęzycznym

12:15 – 12:45

Matylda Włodarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Elżbieta Adamczyk (Bergische Universität Wuppertal)

Tagging discourse boundaries and code-switching in the Electronic Repository of Greater Poland Oaths (eROThA, 1386-1446)  🇬🇧 (paper in English)

12:45 – 13:00

Dyskusja

13:00- 13:45

Wirtualny lunch

Polskie / nie-polskie

13:45 – 14:30

Emilia Jamroziak (Uniwersytet Leeds, UK / Uniwersytet w Erfurcie, Niemcy)

Conceptualization of boundaries and turning points in Cistercian historiography of the 20th and 21st century 🇬🇧 (paper in English)

14:30-14:45

Dyskusja

14:45 – 15:00

Przerwa

15:30-16:00

Dagmara Wójcik-Zega (Uniwersytet Jagielloński)

Granice, cezury, epoki w literaturze kaznodziejskiej XIII–XV w.

16:00 – 16:15

Dyskusja

16:15 – 16:30

Przerwa

“Pomiędzy”: dziedziny, autorzy, epoki

16:30 – 17:00

Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krakowskie źródła astronomiczno-astrologiczne epoki przedkopernikańskiej. Metodologia badań

17:30 – 18:00

Zdzisław Koczarski, Michał Rzepiela (IJP PAN)

Jan Długosz – kronikarz średniowieczny czy renesansowy?

18:00 – 18:15

Dyskusja

18:15 – 18:30

Podsumowanie

4 grudnia (piątek)

9:00 – 9:15

Otwarcie II dnia Warsztatów

POLSKIE / REGIONALNE

9:15 – 10:00

10:00 – 10:15

Dyskusja

10:15 – 10:30

Podsumowanie

11:30 – 12:00

12:00 – 12:15

Dyskusja

12:15 – 13:00

Podsumowanie obrad

13:00 – 14:00

Dyskusje w wirtualnych kuluarach