I warsztaty eFontes (2019)

[:pl]

Reprezentatywność: gatunki i funkcje

Kraków, 12-13 grudnia 2019 r.

Podczas I Warsztatów Eksperckich projektu eFontes doświadczeni badacze i wydawcy tekstów – historycy i filolodzy – pomogą nam w odpowiedzi na pytanie o to, jak korpus może odzwierciedlać zróżnicowanie gatunkowe polskiej literatury łacińskiej. Młodzi naukowcy zaprezentują swoje badania i poddadzą je dyskusji.

Program warsztatów

Szczegółowy program warsztatów

Streszczenia referatów oraz sylwetki Prelegentów można znaleźć na stronie: program warsztatów

I dzień (12 grudnia)

I dzień obrad otworzą referaty przedstawiające problem reprezentatywności w korpusie łaciny średniowiecznej (dr Krzysztof Nowak) i polszczyzny XVII-XVIII w. (prof. Włodzimierz Gruszczyński, dr Dorota Adamiec). Kolejne wystąpienia będą poświęcone charakterystyce średniowiecznej produkcji naukowej, w tym traktatom z zakresu teorii muzyki (prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba), astronomii (dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler), filozofii (dr Monika Mansfeld) oraz mnemotechniki (dr hab. Rafał Wójcik).

I dzień obrad zakończy sesja młodych badaczy poświęcona historiografii - dziełu Gala Anonima (mgr Norbert Gołdys) oraz Jana Długosza (mgr Zdzisław Koczarski, mgr Iwona Krawczyk).

II dzień (13 grudnia)

II dzień obrad rozpoczniemy sesją młodych badaczy poświęconą hagiografii (mgr Michał Kulpa) oraz piśmiennictwu liturgicznemu (mgr Łukasz Halida). Doświadczeni badacze przedstawią następnie stan badań nad łacińskim kazaniem w Polsce (prof. Krzysztof Bracha), nad pragmatyczną produkcją Uniwersytetu Krakowskiego (dr hab. Maciej Zdanek) i miasta na przykładzie Krakowa (dr hab. Marcin Starzyński), a także stan wydań tekstów prawnych (dr hab. Maciej Mikuła).

II dzień zakończymy spojrzeniem ... w przyszłość, ku kolejnej edycji warsztatów, za sprawą warsztatów poświęconych obecności polszczyzny w średniowiecznym tekście łacińskim (dr Anna Ledzińska) i łaciny w korpusie polszczyzny XVII i XVIII w. (dr Renata Bronikowska, mgr Katarzyna Kryńska).

Dlaczego się spotykamy?

Organizowane przez nas co roku spotkania mają pogłębić naszą wiedzę o zróżnicowaniu łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski i poddać dyskusji specjalistów najważniejsze aspekty tworzenia korpusu polskiej łaciny średniowiecznej. Spotkania będą też okazją dla zaprezentowania samego projektu oraz poznania oczekiwań środowiska.

W tym roku hasłem przewodnim warsztatów będzie Reprezentatywność: gatunki i funkcje: przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić gatunkowe i funkcjonalne zróżnicowanie łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski.

Co to takiego "reprezentatywność" i dlaczego ma dla nas znaczenie?

Na gruncie językoznawstwa reprezentatywnym przyjęło się nazywać taki korpus, który ma ambicję odzwierciedlać produkcję językową danej epoki, przy czym również proporcje tekstów w nim zawartych winny w miarę możliwości odtwarzać zróżnicowanie funkcji i gatunków piśmiennictwa. Dzięki takiej konstrukcji, jak reprezentatywna próbka w badaniu sondażowym daje wgląd w nastroje czy poglądy populacji, tak reprezentatywny korpus powinien pozwolić na empiryczne badania nad językiem i kulturą średniowiecza.

Dlaczego tak trudno o reprezentatywny korpus?

W korpusie historycznym problemów nastręcza już choćby stan zachowania i wydania zabytków polskiego średniowiecza. Wiele dzieł nie zachowało się bowiem do naszych czasów, a te zachowane – pozostają często wciąż niewydane. To zaś sprawia, że niektóre z gatunków piśmiennictwa nie są i najpewniej długo jeszcze nie będą w korpusie należycie reprezentowane. Zupełnie osobną kwestią jest jakość istniejących edycji oraz kwestia praw autorskich.

Najpoważniejszym wyzwaniem dla twórców korpusu jest jednak samo bogactwo i zróżnicowanie polskiego piśmiennictwa łacińskiego.

Jak mogę uczestniczyć w warsztatach?

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uprzejmie prosimy jednak o potwierdzenie chęci uczestnictwa poprzez formularz dostępny na stronie: formularz zapisu.
Dzięki temu będziemy mogli uprzedzić o Państwa wizycie ochronę budynku i wydrukować stosowną liczbę materiałów informacyjnych.

Minigranty konferencyjne

Dzięki środkom finansowym projektu możemy pokryć koszty uczestnictwa w naszych warsztatach czterem badaczom (w tym: doktorantom) spoza Krakowa szczególnie zainteresowanym ich problematyką. O tym, kto może ubiegać się o minigrant informujemy na stronie: minigranty konferencyjne.

Gdzie i kiedy się spotykamy?

[:pl]Warsztaty odbędą się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2019 r. Spotykamy się w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN (1. piętro). Siedziba Instytutu znajduje się przy al. Mickiewicza 31.

Pełna mapa

Dojazd

Najbliżej Instytutu położone są przystanki Plac Inwalidów oraz Batorego. Podróż zaplanować można np. za pomocą aplikacji Jak Dojadę.
[:en]Warsztaty odbędą się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2019 r. Spotykamy się w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN (1. piętro). Siedziba Instytutu znajduje się przy al. Mickiewicza 31.

See full screen

Dojazd

Najbliżej Instytutu położone są przystanki Plac Inwalidów oraz Batorego. Podróż zaplanować można np. za pomocą aplikacji Jak Dojadę.
[:]

Kim jesteśmy?

Warsztaty organizuje zespół Elektronicznego korpusu polskiej łaciny średniowiecznej (koordynator: Krzysztof Nowak). Projekt realizowany jest od 2018 r.

 

Elektroniczny korpus powstaje w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN. W Pracowni powstaje m.in. Słownik polskiej łaciny średniowiecznej, a także realizowane są projekty badawcze, m.in. Długosz 2.0. Instytut Języka Polskiego PAN jest jednym z najważniejszych ośrodków badań językoznawczych w Polsce i największym "dostawcą" akademickich słowników języka polskiego i łaciny średniowiecznej.

 

Warsztaty możemy zorganizować dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 


eFontes1_program
[:en]

Reprezentatywność: gatunki i funkcje

Kraków, 12-13 grudnia 2019 r.

Podczas I Warsztatów Eksperckich projektu eFontes doświadczeni badacze i wydawcy tekstów – historycy i filolodzy – pomogą nam w odpowiedzi na pytanie o to, jak korpus może odzwierciedlać zróżnicowanie gatunkowe polskiej literatury łacińskiej. Młodzi naukowcy zaprezentują swoje badania i poddadzą je dyskusji.

Program warsztatów

Szczegółowy program warsztatów

Streszczenia referatów oraz sylwetki Prelegentów można znaleźć na stronie: program warsztatów

I dzień (12 grudnia)

I dzień obrad otworzą referaty przedstawiające problem reprezentatywności w korpusie łaciny średniowiecznej (dr Krzysztof Nowak) i polszczyzny XVII-XVIII w. (prof. Włodzimierz Gruszczyński, dr Dorota Adamiec). Kolejne wystąpienia będą poświęcone charakterystyce średniowiecznej produkcji naukowej, w tym traktatom z zakresu teorii muzyki (prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba), astronomii (dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler), filozofii (dr Monika Mansfeld) oraz mnemotechniki (dr hab. Rafał Wójcik).

I dzień obrad zakończy sesja młodych badaczy poświęcona historiografii - dziełu Gala Anonima (mgr Norbert Gołdys) oraz Jana Długosza (mgr Zdzisław Koczarski, mgr Iwona Krawczyk).

II dzień (13 grudnia)

II dzień obrad rozpoczniemy sesją młodych badaczy poświęconą hagiografii (mgr Michał Kulpa) oraz piśmiennictwu liturgicznemu (mgr Łukasz Halida). Doświadczeni badacze przedstawią następnie stan badań nad łacińskim kazaniem w Polsce (prof. Krzysztof Bracha), nad pragmatyczną produkcją Uniwersytetu Krakowskiego (dr hab. Maciej Zdanek) i miasta na przykładzie Krakowa (dr hab. Marcin Starzyński), a także stan wydań tekstów prawnych (dr hab. Maciej Mikuła).

II dzień zakończymy spojrzeniem ... w przyszłość, ku kolejnej edycji warsztatów, za sprawą warsztatów poświęconych obecności polszczyzny w średniowiecznym tekście łacińskim (dr Anna Ledzińska) i łaciny w korpusie polszczyzny XVII i XVIII w. (dr Renata Bronikowska, mgr Katarzyna Kryńska).

Dlaczego się spotykamy?

Organizowane przez nas co roku spotkania mają pogłębić naszą wiedzę o zróżnicowaniu łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski i poddać dyskusji specjalistów najważniejsze aspekty tworzenia korpusu polskiej łaciny średniowiecznej. Spotkania będą też okazją dla zaprezentowania samego projektu oraz poznania oczekiwań środowiska.

W tym roku hasłem przewodnim warsztatów będzie Reprezentatywność: gatunki i funkcje: przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić gatunkowe i funkcjonalne zróżnicowanie łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski.

Co to takiego "reprezentatywność" i dlaczego ma dla nas znaczenie?

Na gruncie językoznawstwa reprezentatywnym przyjęło się nazywać taki korpus, który ma ambicję odzwierciedlać produkcję językową danej epoki, przy czym również proporcje tekstów w nim zawartych winny w miarę możliwości odtwarzać zróżnicowanie funkcji i gatunków piśmiennictwa. Dzięki takiej konstrukcji, jak reprezentatywna próbka w badaniu sondażowym daje wgląd w nastroje czy poglądy populacji, tak reprezentatywny korpus powinien pozwolić na empiryczne badania nad językiem i kulturą średniowiecza.

Dlaczego tak trudno o reprezentatywny korpus?

W korpusie historycznym problemów nastręcza już choćby stan zachowania i wydania zabytków polskiego średniowiecza. Wiele dzieł nie zachowało się bowiem do naszych czasów, a te zachowane – pozostają często wciąż niewydane. To zaś sprawia, że niektóre z gatunków piśmiennictwa nie są i najpewniej długo jeszcze nie będą w korpusie należycie reprezentowane. Zupełnie osobną kwestią jest jakość istniejących edycji oraz kwestia praw autorskich.

Najpoważniejszym wyzwaniem dla twórców korpusu jest jednak samo bogactwo i zróżnicowanie polskiego piśmiennictwa łacińskiego.

Jak mogę uczestniczyć w warsztatach?

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uprzejmie prosimy jednak o potwierdzenie chęci uczestnictwa poprzez formularz dostępny na stronie: formularz zapisu.
Dzięki temu będziemy mogli uprzedzić o Państwa wizycie ochronę budynku i wydrukować stosowną liczbę materiałów informacyjnych.

Minigranty konferencyjne

Dzięki środkom finansowym projektu możemy pokryć koszty uczestnictwa w naszych warsztatach czterem badaczom (w tym: doktorantom) spoza Krakowa szczególnie zainteresowanym ich problematyką. O tym, kto może ubiegać się o minigrant informujemy na stronie: minigranty konferencyjne.

Gdzie i kiedy się spotykamy?

[:pl]Warsztaty odbędą się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2019 r. Spotykamy się w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN (1. piętro). Siedziba Instytutu znajduje się przy al. Mickiewicza 31.

Pełna mapa

Dojazd

Najbliżej Instytutu położone są przystanki Plac Inwalidów oraz Batorego. Podróż zaplanować można np. za pomocą aplikacji Jak Dojadę.
[:en]Warsztaty odbędą się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2019 r. Spotykamy się w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN (1. piętro). Siedziba Instytutu znajduje się przy al. Mickiewicza 31.

See full screen

Dojazd

Najbliżej Instytutu położone są przystanki Plac Inwalidów oraz Batorego. Podróż zaplanować można np. za pomocą aplikacji Jak Dojadę.
[:]

Kim jesteśmy?

Warsztaty organizuje zespół Elektronicznego korpusu polskiej łaciny średniowiecznej (koordynator: Krzysztof Nowak). Projekt realizowany jest od 2018 r.

 

Elektroniczny korpus powstaje w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN. W Pracowni powstaje m.in. Słownik polskiej łaciny średniowiecznej, a także realizowane są projekty badawcze, m.in. Długosz 2.0. Instytut Języka Polskiego PAN jest jednym z najważniejszych ośrodków badań językoznawczych w Polsce i największym "dostawcą" akademickich słowników języka polskiego i łaciny średniowiecznej.

 

Warsztaty możemy zorganizować dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

eFontes1_program
[:]

Wydarzenie zostało zakończone.

Harmonogram

I dzień

13:00 - 13:15
Otwarcie I dnia warsztatów
13:15 - 13:45
Reprezentatywność korpusu historycznego i prezentacja projektu
Prelegenci:
Krzysztof Nowak
13:45 - 14:15
Reprezentatywność i zrównoważenie – jak zrealizować te założenia podczas tworzenia korpusu historycznego? (na podstawie doświadczeń z pracy nad Korpusem Barokowym)
Prelegenci:
Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński
14:15 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:45
Przerwa kawowa
14:45 - 15:15
Teksty teoretyczno-muzyczne w zbiorach polskich. Stan prac dokumentacyjnych i edytorskich
Prelegenci:
Elżbieta Witkowska-Zaremba
15:15 - 15:45
Coelum est corpus simplex… O przedkopernikańskich pismach astronomicznych polskich autorów
Prelegenci:
Agnieszka Maciąg-Fiedler
15:45 - 16:00
Dyskusja
16:00 - 16:15
Przerwa kawowa
16:15 - 16:45
Teksty filozoficzne w Korpusie łaciny średniowiecznej na ziemiach polskich
Prelegenci:
Monika Mansfeld
16:45 - 17:15
Traktaty mnemotechniczne z XV i XVI w. powstałe w Polsce. Stan badań i kilka słów o technicznym słownictwie mnemotechnicznym
Prelegenci:
Rafał Wójcik
17:15 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 17:45
Przerwa kawowa
17:45 - 18:15
Polska mediewistyczna sermonistyka. Źródła, badania, edycje, perspektywy.
Prelegenci:
Krzysztof Bracha
18:15 - 18:35
Polskie średniowieczne teksty hagiograficzne o św. Wojciechu. Dlaczego (prawie) nic o nich nie wiemy?
Prelegenci:
Michał Kulpa
18:35 - 18:55
Liturgia w polskich źródłach średniowiecznych: przegląd gatunkowo-treściowy
Prelegenci:
Łukasz Halida
18:55 - 19:15
Dyskusja
19:15 - 19:30
Podsumowanie I dnia warsztatów
Prelegenci:
Michał Rzepiela

II dzień

9:00 - 9:20
09:00 - 09:20 Niejednoznaczność typologii źródeł średniowiecznych na przykładzie „Kroniki” Galla Anonima
Prelegenci:
Norbert Gołdys
9:20 - 9:40
Prezentacja projektu „Długosz 2.0”
Prelegenci:
Iwona Krawczyk, Michał Rzepiela, Zdzisław Koczarski
9:40 - 9:55
Dyskusja
9:55 - 10:10
Przerwa kawowa
10:10 - 10:40
Zagadnienie korpusu epigrafiki średniowiecznej i wczesnonowożytnej w Polsce. Stan badań i edycji, uwarunkowania teoretyczne i potrzeba ich rewizji
Prelegenci:
Marek Janicki
10:40 - 11:10
Piśmiennictwo pragmatyczne w kręgu Uniwersytetu Krakowskiego (XV-XVIII w.). Teksty, stan badań, edycje
Prelegenci:
Maciej Zdanek
11:10 - 11:25
Dyskusja
11:25 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 12:45
Lunch
12:45 - 13:15
Korpus źródeł średniowiecznego prawa polskiego – czy istnieje uniwersalny klucz edycji elektronicznej?
Prelegenci:
Maciej Mikuła
3:15 - 13:45
Piśmiennictwo pragmatyczne w mieście na przykładzie Krakowa
Prelegenci:
Marcin Starzyński
13:45 - 14:00
Dyskusja
4:00 - 14:15
Przerwa kawowa
14:15 - 14:45
Polszczyzna w tekście łacińskim*
Prelegenci:
Anna Ledzińska
14:45 - 15:15
Łacina w KorBie – co ciekawego znajdzie latynista w korpusie polskich tekstów barokowych?
Prelegenci:
Katarzyna Kryńska, Renata Bronikowska
15:15 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:00
Podsumowanie II dnia
Prelegenci:
Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak
dr
[:pl]Filolog klasyczny (UJ), pracownik Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN. Kierownik projektu eFontes. [:]
Dorota Adamiec
dr
[:pl]Zainteresowania naukowe: leksykografia historyczna, semantyka historyczna, językoznawstwo korpusowe[:]
Włodzimierz Gruszczyński
prof. dr hab.
[:pl]Zainteresowania naukowe: leksykografia historyczna, lingwistyka komputerowa, językoznawstwo korpusowe[:]
Elżbieta Witkowska-Zaremba
prof. dr hab.
[:pl]Elżbieta Witkowska-Zaremba, profesor w Instytucie Sztuki PAN, muzykologia i filologia klasyczna. Obszar badań obejmuje łacińską teorię muzyki ze szczególnym uwzględnieniem późnego średniowiecza i Europy Środkowej. Autorka edycji traktatów, m.in. Jerzego Libana z Legnicy, Sebastiana z Felsztyna, Marcina Kromera, Johannesa de Muris (Musica speculativa ,1323) oraz grupy traktatów należących do tradycji Johannesa Hollandrina.[:]
Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.
[:pl]Jestem filologiem klasycznym, leksykografem i mediewistą, autorką artykułów w Słowniku Łaciny Średniowiecznej w Polsce. Interesuje mnie rozwój nauki i kultury średniowiecznej, w szczególności kształtowanie się terminologii technicznej, jej synonimiczność i funkcjonowanie w różnych kontekstach. Brałam udział w projekcie Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550). Na podstawie korpusu powstała również moja książka Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza. Od wielu lat współpracuję jako konsultantka filologiczna i korektorka tekstu łacińskiego przy edycjach ksiąg sądowych, m.in. Księgi ziemskiej krakowskiej 2, 1394 – 1397 (wyd. W. Bukowski, M. Zdanek, Warszawa 2012, w przygotowaniu kolejny tom), w projekcie Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku (2015 – 2019), kierownik: prof. dr hab. Jan Wroniszewski.[:]
Monika Mansfeld
dr
[:pl]Adiunkt naukowy przy Katedrze Etyki Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach filozofia i filologia klasyczna. Od lat prowadzi badania nad historią filozofii średniowiecznej. Autorka edycji krytycznych późnośredniowiecznych tekstów filozoficznych zarówno autorów polskich (m.in. Benedykt Hesse, Paweł z Pyskowic, anonimowy komentarz do "Kategorii" zachowany w rękopisie BJ 1941) jak i obcych (m.in. Jan Burydan, Walter Burley, Marsyliusz z Inghen). [:]
Rafał Wójcik
dr hab., Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
[:pl]Bibliotekarz (Oddział Zbiorów Specjalnych, BU w Poznaniu), mediewista, wydawca dawnych tekstów. Jego zainteresowania badawcze krążą wokół dziejów sztuki pamięci, najstarszych polskich apokryfów oraz ich zależności od źródeł łacińskich, dawnych zapisek autobiograficznych w drukowanych piętnasto- i szesnastowiecznych almanachach i efemerydach oraz dziejów książki i bibliotek w dawnej Rzeczypospolitej (w tym szczególnie - badań proweniencyjnych oraz przemieszczeń księgozbiorów prywatnych i instytucjonalnych na przestrzeni dziejów). Ważniejsze publikacje (zawierające edycje krytyczne lub facsimilia): Lucie Doležalová, Farkas Gábor Kiss, Rafał Wójcik, The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland), ed. by Farkas Gábor Kiss, Budapest-Paris, L’Harmattan, 2016. Modlitewnik Zygmunta I Starego. Facsimile, wstęp Rafał Wójcik, red. Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016. Seria Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Modlitewnik królowej Bony 1521-1527, wstęp Rafał Wójcik, red. Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016.Seria Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Baltazar Opec. Żywot Pana Jezu Krysta, wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne & Biblioteka Uniwersytecka, 2006.[:]
Krzysztof Bracha
prof. dr hab.
[:pl]Historyk mediewista, ur. 7.06.1959 r. we Wrocławiu. Profesor zw. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Zakładzie Historii Średniowiecznej, od 2008 r. prof. nzw. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Zakładzie Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa. Członek: Medieval Sermon Studies Society, Polskiej Sekcji Commission Internationale d’Histoire et des Études sur le Christianisme przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Heidelberg Alumni International. Stypendysta naukowy w Heidelbergu, Moguncji, Rzymie, Paryżu, Würzburgu. Zainteresowania badawcze: kultura średniowieczna; religijność popularna polskiego i europejskiego średniowiecza (kulty i zwyczaje pątnicze, czary, słowiańska i germańska demonologia ludowa); inkwizycja w Heidelbergu w XV w.; kaznodziejstwo późnego średniowiecza; edytorstwo łacińskich źródeł średniowiecznych; średniowieczne dziedzictwo kulturowe opactwa benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu. Autor książek: Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.), Warszawa 1999, ss. 267; Des Teufels Lug und Trug. Nikolaus Magni von Jauer: Ein Reformtheologe des Spätmittelalters gegen Aberglaube und Götzendienst, Dettelbach 2013 (Quellen und Forschungen zur Europäischen Ethnologie, hrsg. von Dieter Harmening, Bd. XXV), ss. 272; Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra Miłosławia, Kielce 2007, ss. 524; Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa 2013, ss.182; Pismo-słowo-sacrum. Cztery studia z dziejów kultury religijnej w Polsce późnego średniowiecza (wespół z M. Leńczukiem). (Studia Staropolskie. Series nova, t.... Warszawa) [w druku]. [:]
Michał Kulpa
mgr
[:pl]Mgr Michał Kulpa ukończył studia z dziedziny historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2017. Obecnie pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Drelicharza pisze dysertację doktorską – studium źródłoznawcze polskiej późnośredniowiecznej hagiografii św. Wojciecha. Od roku 2018 anotator w projekcie e-Fontes. Zainteresowania naukowe: źródłoznawstwo, średniowieczna hagiografia polska, twórczość Jana z Dąbrówki oraz Jana Długosza, kroniczki geneaologiczne.[:]
Łukasz Halida
mgr
[:pl]Studia w zakresie filologii klasycznej ukończone w 2016 roku (Uniwersytet Jagielloński). Od 2018 roku doktorant w projekcie "Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej. Kontynuacja prac" w Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN. Zainteresowania naukowe: semantyka, terminologia, łacińska leksyka kościelna w polskich źródłach średniowiecznych, historia i teologia liturgii. [:]
Michał Rzepiela
dr hab., prof. IJP PAN
Norbert Gołdys
mgr
[:pl]Absolwent Instytutu Historycznego UW oraz laureat Diamentowego Grantu w latach 2013-2017. Aktualnie współpracownik w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Jego zakres zainteresowań stanowi kultura średniowiecznej Polski, zwłaszcza w XI-XIII w., w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła oraz roli rycerstwa w ówczesnym społeczeństwie. Na gruncie literackim szczególna uwaga badacza skupia się na analizie narratywistycznej i strukturalnej treści dzieł oraz na formacji intelektualnej ich autorów.[:]
Iwona Krawczyk
mgr
Zdzisław Koczarski
mgr
Marek Janicki
dr hab.
Maciej Zdanek
dr hab.
[:pl]Urodzony w 1975 r. w Jędrzejowie, ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999) i uzyskał tamże stopień doktora (2004) i doktora habilitowanego (2019). Uczeń prof. Krzysztofa Ożoga. W latach 2005-2009 zatrudniony w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu Instytutu Historii PAN. Od 2009 r. w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Oddziale Badań Dziejów UJ. Zainteresowania badawcze to dzieje zakonów w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, zwłaszcza cystersów i dominikanów, dzieje Uniwersytetu Krakowskiego w epoce staropolskiej oraz źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł historycznych. Autor dwóch książek (Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, 2005; Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku, 2017), ponad 150 artykułów, haseł słownikowych i recenzji, a także współautor i redaktor katalogów i wydawnictw źródłowych. Z zakresu edytorstwa źródeł najważniejsze prace to edycja księgi ziemskiej krakowskiej 2: 1389-1397 (razem z W. Bukowskim), mirakulów św. Jacka (razem z Anną Zajchowską), akt polskiej prowincji dominikanów z 1338 r. Aktualnie prowadzone prace edytorskie obejmują następujące źródła: księga ziemska krakowska 1c: 1389-1398 (razem z F. Sikorą); drugi tom akt sądu rektorskiego za lata 1536-1580 (wydanych w wyborze przez S. Estreichera); diariusz profesora Mikołaja z Szadka za lata 1557-1564; fragment metryki Bursy Filozofów Uniwersytetu Krakowskiego z XV-XVI w. zachowany w XVII-wiecznej kopii. [:]
Maciej Mikuła
dr hab.
[:pl]Absolwent prawa i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z dyscypliny historia prawa 2012, habilitacja w dziedzinie nauk prawnych 2018. Autor licznych publikacji w językach polski, angielskim, niemieckim i francuskim, w tym edycji źródeł prawnohistorycznych: Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza księga miejska zgorzelecka. 1305–1416 (1423), część I, opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła, Kraków 2017 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 5] Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630-1633, 1679-1690, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt, Kraków 2016 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 4] Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt, A. Karabowicz, Kraków 2016 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 3] Księga kryminalna miasta Dobczyc 1699-1737, oprac. i wyd. M. Mikuła, Kraków 2013 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 2] Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, A. Karabowicz, Kraków 2013 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie][:]
Marcin Starzyński
dr hab., prof. UJ
[:pl]Dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ, historyk-mediewista, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, doktorat (2009), habilitacja (2016). Jego zainteresowania naukowe obejmują historię społeczno-gospodarczą polskiego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów miast i mieszczaństwa, historię Kościoła w Polsce średniowiecznej, w tym zwłaszcza dzieje zakonów, oraz klasyczny kanon nauk pomocniczych historii (dyplomatyka, heraldyka, sfragistyka). Na dotychczasowy dorobek składa się ponad 170 pozycji drukowanych, wśród tych monografie (5 autorskich i 1 współautorska), wydawnictwa źródłowe (6 autorskich i 2 współautorskie), prace pod redakcją (czasopisma, monografie wieloautorskie, wybory studiów — 19), artykuły (w tym 25 w językach angielskim, francuskim, litewskim, niemieckim i włoskim), recenzje oraz inne. Spośród powyższych wymienić można monografie: Das mittelalterliche Krakau. Der Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Metropole (Köln-Wien-Weimar 2015), Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Kraków 2015), Collegium Minus (Kraków 2015, z Dariuszem Niemcem), wydawnictwa źródłowe: Jan Heydeke, Census civitatis conscripti. Spis dochodów miasta Krakowa z 1500 roku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie (Kraków 2009), Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku (Kraków 2017), Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano. Epistolae annis MCDLI–MCDLVI scriptae quae ad res gestas Poloniae et Silesiae spectant (Varsaviae-Lublini 2018, z Pawełem Krasem, Haliną Manikowska i Anną Zajchowska-Bołtromiuk), z prac redakcyjnych łącznie 11 tomów studiów z dziejów Zakonu Cysterskiego (czasopismo i seria wydawnicza „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta”) oraz artykuły: Il re, il vescovo ed il predicatore. Giovanni da Capestrano a Cracovia 1453–1454 (Archivum Franciscanum Historicum, 2011), Le culte de saint Bernardin de Sienne en Pologne médiévale dans l’optique du Liber miraculorum sancti Bernardini de Conrad de Freystadt (Études franciscaines, 2014, z Anną Zajchowską), Last Tribute to the King. The Funeral Ceremony of the Polish King Kazimierz the Jagiellon (1492) in the Light of an Unknown Description (Viator, 2014), Collegium desertum — niedokończona fundacja uniwersytecka Kazimierza Wielkiego (Roczniki Historyczne, 2016), The Oldest Hebrew Document in Poland (1485) and its Translations (Scripta Judaica Cracoviensia, 2017) i inne.[:]
Anna Ledzińska
dr
[:pl]Mediewistka i latynistka, adiunkt w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN. Zajmuje się semantyką historyczną w obrębie łacińskiego słownictwa aksjologicznego, a także zjawiskami zachodzącymi na styku polszczyzny i łaciny w dobie średniowiecza. Jest jedną z autorek haseł Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, brała udział w projektach Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce oraz Elektroniczny korpus łaciny średniowiecznej w Polsce (pierwszy etap). Zajmuje się też edytorstwem tekstów średniowiecznych (kazań, tekstów prawnych, katalogów, traktatów moralnych i tekstów filozoficznych). [:]
Katarzyna Kryńska
mgr
[:pl]Filolog klasyczny, asystent w Pracowni historii języka polskiego XVII i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN, doktorantka w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat siedemnastowiecznych traktatów o kometach. Interesuje się historią astronomii, szczególnie obrazem nieba w źródłach starożytnych. Uczestniczy w pracach nad tworzeniem „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772)” oraz „Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku”.[:]
Renata Bronikowska
dr
[:pl]Językoznawczyni, adiunkt w Pracowni historii języka polskiego XVII i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN. Interesują ją zagadnienia związane z semantyką wyrażeń językowych w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Prowadzi badania nad konstrukcjami składniowymi z predykatem o postaci przymiotnika w rodzaju żeńskim charakterystycznymi dla polszczyzny dawnej. Uczestniczy w pracach nad tworzeniem „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772)” oraz „Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku”.[:]

Data

grudzień 12 - 13 2019
Przedawniony!

Czas

13:00 - 16:00

Lokalizacja

Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków
loading
pl_PLPolski