Minigranty konferencyjne (2019)

Kto może starać się o minigrant?

O minigranty konferencyjne ubiegać mogą się zarówno młodzi (w tym: doktoranci), jak i doświadczeni naukowcy, których badania związane są z tematyką warsztatów (polska łacina średniowieczna, edycje, w tym cyfrowe, tworzenie i wykorzystanie korpusów języków historycznych itd.). Ze względu na charakter projektu priorytetowo traktujemy zgłoszenia od młodych badaczy, tj. doktorantów oraz doktorów do 8 lat po obronie rozprawy.

Czym jest minigrant?

W ramach minigrantu zwracamy Uczestnikowi warsztatów koszty podróży do Krakowa (2. klasą) oraz noclegu w łącznej kwocie (tj. za nocleg i podróż) do 500 zł. Środki przekazujemy na konto bankowe Uczestnika po zakończeniu warsztatów na podstawie: (1) faktury VAT za hotel wystawionej na IJP PAN oraz (2) wykorzystanych biletów.

Jak ubiegać się o minigrant?

Aby ubiegać się o jeden z czterech minigrantów, należy wypełnić najpóźniej do 11 listopada 2019 r. (23:59) krótką ankietę, w której – oprócz informacji personalnych – należy krótko opisać, jak uczestnictwo w warsztatach łączy się z zainteresowaniami badawczymi lub (w przypadku młodych badaczy) jak może pomóc w rozwoju kariery naukowej.

Wypełnij ankietę

Decyzje w sprawie przyznania minigrantów lub też przeniesienia na listę rezerwową przyznawać będziemy na bieżąco, wedle zasady “kto pierwszy, ten lepszy”. O ostatecznej decyzji poinformujemy Uczestnika do 12 listopada 2019 r.. Wyniki postępowania opublikujemy na stronie Projektu.

Czego oczekujemy?

Warunkiem refundacji jest uczestnictwo w dwóch dniach obrad potwierdzone podpisem na liście obecności. Niestety, nie zwracamy środków poniesionych w wyniku odwołania przyjazdu (niezależnie od przyczyny).

Mamy nadzieję, że dzięki minigrantowi Uczestnik warsztatów będzie uczestniczył w dyskusjach oraz nawiąże kontakty z uczestniczącymi w nich badaczami. Po zakończeniu warsztatów poprosimy Uczestników o podzielenie się z nami swoimi wrażeniami lub sugestiami.