Rozpoczęcie pracy


Aby rozpocząć wyszukiwanie w korpusie, zdefiniuj poszukiwaną frazę w okienku u góry strony (1) lub w formularzu wyszukiwania (2). Wybór jednego z kryteriów wyszukiwania zaawansowanego (3) otwiera formularz wyszukiwania zaawansowanego.

Wyszukiwarka korpusowa domyślnie poszukuje form podstawowych wyrazów (tj. wyszukując tempus, znajdziemy wystąpienia wszystkich form wyrazowych, tj. tempus, temporis, temporis…).


Typy wyszukiwania

Wyszukiwanie proste


W trybie (1) wyszukiwania prostego szukane wyrażenie wpisuje się w polu (2).

Wyszukiwanie w trybie prostym nie różni się od wyszukiwania domyślnego.

W trybie prostym można używać znaków specjalnych: asterysk (*) zastępuje wiele znaków, pytajnik (?) zastępuje jeden znak. Np. tem* wyszuka wszystkie wyrazy rozpoczynające się od liter “tem”; tempor? wyszuka formy tempori i tempore itd.

Wyszukiwanie wyrazu

Zdefiniowanie frazy w polu (1) spowoduje wyszukanie tylko danej formy wyrazu (np. wpisanie frazy tempus pozwoli wyszukać tylko formy tempus tj. Nom., Acc. i Voc. sg,). Domyślnie wyszukiwanie nie zwraca uwagi na wielkość liter, jednak można to zmienić zaznaczając pole (2).


Wyszukiwanie formy podstawowej

Zdefiniowanie frazy w polu (1) spowoduje wyszukanie wszystkich form wyrazowych danego lemmatu (formy podstawowej).

Obecność (lub nie) formy w indeksie jest pochodną zastosowanej w projekcie lemmatyzacji. W razie problemów z odnalezieniem poszukiwanej formy podstawowej spróbować można wyszukiwania dowolnej formy danego wyrazu, a następnie ustalić, jak została ona zlemmatyzowana w korpusie.


oprac. Krzysztof Nowak