[:pl]I faza rozwoju korpusu została zrealizowana w latach 2012-2016 ze środków grantowych projektu NPRH MNiSW.

W skład zespołu wchodzili:

dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN

kierownik projektu, koordynacja prac, anotacja i korekta tekstów

dr Krzysztof Nowak

koncepcja projektu, koordynacja prac, raportowanie, wybór tekstów, OCR, opracowanie metadanych, przetwarzanie XSLT, konwersja do TEI XML i formatu korpusowego, anotacja PoS, programowanie aplikacji korpusowej (w tym: spolszczenie NoSketchEngine), strona WWW

mgr Aleksandra Kulbicka, dr Anna Ledzińska, dr Agnieszka Maciąg-Fiedler, dr hab. Krzysztof Pawłowski

anotacja i korekta tekstów[:en]First phase of the project was carried out in the 2012-2016. The project’s team included:

dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN

project’s beneficient, coordination, text annotation and proofreading

dr Krzysztof Nowak

conception, coordination, reporting, text selection, OCR, metadata, XSLT processing, TEI XML and corpus format conversion, PoS annotation, corpus application programming (incl. Polish locale for NoSketchEngine), WWW

mgr Aleksandra Kulbicka, dr Anna Ledzińska, dr Agnieszka Maciąg-Fiedler, dr hab. Krzysztof Pawłowski

text annotation and proofreading[:]