Nowości

Rozstrzygnięcie konkursów w projekcie „eFontes 2”

Spośród kandydatów na stanowisko doktoranta w naszym projekcie najwyższą liczbę punktów uzyskał mgr Łukasz Halida, absolwent filologii klasycznej UJ. Mgr Łukasz Halida pomyślnie przeszedł równie rekrutację na Językoznawcze studia doktoranckie …

Praca: Anotatorzy 2018

Projekt „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej” poszukuje latynistów do pracy przy anotacji tekstów łacińskich Na czym polega praca? Anotacja obejmuje: 1. oznaczenie struktury tekstu łacińskiego (wydzielanie nagłówków, tytułów, cytatów itp.; …

Praca: Doktorant w projekcie

Zespół projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej poszukuje latynisty/latynistki na stanowisko Doktoranta. Doktorant/ka: przygotuje pod kierunkiem dr. hab. Michała Rzepieli rozprawę z zakresu językoznawstwa poświęconą wybranemu aspektowi łaciny średniowiecznej, …

Praca w projekcie: już wkrótce nowe konkursy

Środki pozyskane z projektu grantowego pozwolą nam na zatrudnienie w projekcie doktoranta/doktorantki oraz 3 anotatorów/ek. Rozstrzygnięcie konkursów planujemy tuż po wakacjach, a rozpoczęcie prac – na przełomie października i listopada. …

Rozpoczęcie projektu

W maju 2018 r. rozpoczęliśmy realizację 2. fazę rozbudowy Korpusu. Dzięki finansowaniu MNiSW uzyskanego w ramach VI konkursu NPRH „Dziedzictwo naukowe” korpus zostanie znacząco zwiększony, przeprowadzimy również staranną anotację tekstów. W …