I Warsztaty: mini-granty konferencyjne

Dzięki środkom finansowym projektu możemy pokryć koszty uczestnictwa w naszych warsztatach czterem badaczom (w tym: doktorantom) spoza Krakowa szczególnie zainteresowanym ich problematyką. O tym, kto może ubiegać się o mini-grant …

Program I Warsztatów eFontes

Znamy już program I Warsztatów projektu eFontes, podczas których doświadczeni badacze i wydawcy tekstów – historycy i filolodzy – pomogą nam w odpowiedzi na pytanie o to, jak korpus może …

Rozstrzygnięcie konkursu: Anotatorzy 2019

Na stanowisko anotatora w projekcie zgłosiło się prawie 20 kandydatów i kandydatek z całej Polski. Niezwykle wysoki poziom nadesłanych aplikacji sprawił, że o przyjęciu do projektu decydowały pojedyncze punkty. . …

I warsztaty eFontes: call for papers

Do 26 maja 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia referatów na I warsztaty eksperckie projektu, które odbędą się w dn. 12-13 grudnia 2019 r. w Krakowie. W tym roku hasłem przewodnim …

Rozstrzygnięcie konkursów w projekcie „eFontes 2”

Spośród kandydatów na stanowisko doktoranta w naszym projekcie najwyższą liczbę punktów uzyskał mgr Łukasz Halida, absolwent filologii klasycznej UJ. Mgr Łukasz Halida pomyślnie przeszedł równie rekrutację na Językoznawcze studia doktoranckie …

Praca w projekcie: już wkrótce nowe konkursy

Środki pozyskane z projektu grantowego pozwolą nam na zatrudnienie w projekcie doktoranta/doktorantki oraz 3 anotatorów/ek. Rozstrzygnięcie konkursów planujemy tuż po wakacjach, a rozpoczęcie prac – na przełomie października i listopada. …

Rozpoczęcie projektu

W maju 2018 r. rozpoczęliśmy realizację 2. fazę rozbudowy Korpusu. Dzięki finansowaniu MNiSW uzyskanego w ramach VI konkursu NPRH „Dziedzictwo naukowe” korpus zostanie znacząco zwiększony, przeprowadzimy również staranną anotację tekstów. W …