O projekcie

Korpus polskiej łaciny średniowiecznej obejmuje teksty stworzone na ziemiach polskich między pocz. XI i poł. XVI w. Realizacja projektu przynosi również również publikacje naukowe oraz wystąpienia konferencyjne, w których zilustrowano architekturę korpusu, a także przedstawione jego zastosowanie w pracy badawczej.

Nowości

II warsztaty eFontes: call for papers

II edycja Warsztatów projektu eFontes odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2020 r., tym razem pod hasłem Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza. 2 grudnia odbędą się praktyczne …

I Warsztaty: mini-granty konferencyjne

Dzięki środkom finansowym projektu możemy pokryć koszty uczestnictwa w naszych warsztatach czterem badaczom (w tym: doktorantom) spoza Krakowa szczególnie zainteresowanym ich problematyką. O tym, kto może ubiegać się o mini-grant …