Ramowy program warsztatów

    • 2 grudnia 2020 r. Warsztaty praktyczne: Jak używać korpus eFontes w badaniach
    • 3-4 grudnia 2020 r. Warsztaty eksperckie: Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza