Zainteresowania badawcze

Doświadczony leksykograf. Zajmuje się również tłumaczeniami tekstów łacińskich.

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Ukończyła Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publikacje

  1. Współautorka haseł “Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce” (od t. VI, z. 4).
  2. Gesta Hungarorum Anonimowego notariusza króla Beli, Kraków 2006 (współautorstwo przekładu).
loading