Zajęcia 1

Tematyka

 • Elektroniczna, cyfrowa, komputerowa. Nazwa, definicja, zakres
 • Instytucje, aktorzy, pomoce. Wstęp do bibliografii e-leksykografii
 • Słownik elektroniczny. Kłopoty z definicją
 • Słownik elektroniczny. Lepszy? Inny?
 • Organizacja zajęć

Prezentacja

eLeksykografia 1 (plik PDF)

Bibliografia podstawowa

 • Atkins, B. T. S. &  Rundell, Michael. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford; New York: Oxford University Press.
  Dziemianko, Anna. 2012. „On the Usefulness of Paper and Electronic Dictionaries”. W Electronic lexicography, red. Sylviane Granger i Magali Paquot, 319–41. Oxford: Oxford University Press.
 • Fuertes-Olivera, Pedro A. 2013. „E-Lexicography: The Continuing Challenge of Applying New Technology to Dictionary Making”. W The Bloomsbury Companion to Lexicography, red. Howard Jackson, 323–40. London: Bloomsbury.
 • Granger, Sylviane. 2012. „Introduction: Electronic lexicography – from challenge to opportunity”. W Electronic lexicography, red. Sylviane Granger i Magali Paquot, 1–11. Oxford: Oxford University Press.
 • Heid, Ulrich. 2013. „The Impact of Computational Lexicography”. W Supplementary Volume Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography, Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography, red. Rufus Hjalmar Gouws, Wolfgang Schweickard, Herbert Ernst Wiegand, i Ulrich Heid, 24–30. Berlin, Boston: De Gruyter.
 • de Schryver, Gilles-Maurice. 2003. „Lexicographers’ Dreams in the Electronic-Dictionary Age”. International Journal of Lexicography 16 (2): 143–99.
 • Tarp, Sven. 2012. „Theoretical challenges in the transition from lexicographical p-works to e-tools”. W Electronic lexicography, red. Sylviane Granger i Magali Paquot, 107–18. Oxford: Oxford University Press..
 • Trap-Jensen, Lars. 2013. „Researching Lexicographical Practice”. W The Bloomsbury Companion to Lexicography, red. Howard Jackson, 35–47. London: Bloomsbury.
 • Żmigrodzki, Piotr. 2009. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 101. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Prace wzmiankowane

 • Béjoint, Henri. 2010. The lexicography of English. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Bourdieu, Pierre. 1976. „Le champ scientifique”. Actes de la recherche en sciences sociales 2 (2): 88–104. doi:10.3406/arss.1976.3454.
 • Kuhn, Thomas S. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Lew, R. 2011. „Studies in Dictionary Use: Recent Developments”. International Journal of Lexicography 24 (1): 1–4. doi:10.1093/ijl/ecq044.
 • ———. 2015. „Research into the Use of Online Dictionaries”. International Journal of Lexicography 28 (2): 232–53. doi:10.1093/ijl/ecv010.
 • Martin, Olivier. 2000. Sociologie des sciences. Paris: Nathan.
 • Svensén, Bo. 2009. A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press

Zajęcia 2

Wymagania

 1. Przesłać skan jednego hasła z dowolnego słownika, który nie doczekał się jeszcze wersji cyfrowej.
 2. Przygotować szkic opisu mikrostruktury hasła, ze szczególnym uwzględnieniem tych jego elementów, które winny podlegać przeszukiwaniu.

Tematyka

 • Retrodygitalizacja słowników
 • Reprezentacja hasła słownikowego: anotacja XML
 • Standardy: TEI, LMF

Prezentacja

eLeksykografia 2 (plik PDF)

Materiały

eLeksykografia 2 – materiały (plik ZIP, ok. 20 MB)

Zajęcia 3

Tematyka

 • Korpus w pracy leksykografia: po co? jaki?
 • Narzędzia korpusowe: prezentacja, przeszukiwanie
 • Teoria i metody pracy z korpusem
 • Narzędzia leksykograficzne: od surowego korpusu do hasła (SketchEngine etc.), systemy redakcji słowników

Prezentacja

eLeksykografia 3 (plik PDF)

Wymagania

 1. Przesłać plik XML z wybranym przez Państwa hasłem słownikowym (instrukcje: por. slajd 31 z zajęć II).

Zajęcia 4

Tematyka

 • Słowniki komputerowe (maszynowe): definicje, typologia, cele
 • Metody słownikowe w NLP: rozpoznawanie mowy, spell-checkery, tagowanie morfo-syntaktyczne
 • WordNet, Princeton WordNet, EuroWordNet, Słowosieć
 • FrameNet
 • Słowniki walencyjne: Walenty

Prezentacja

eLeksykografia 4 (plik PDF)

Zajęcia 5

Tematyka

 • Empiryczne badania nad użytkownikiem słownika
  • Ankieta, wywiad, kwestionariusz
  • Analiza logów
   • przypadek: ANW
   • przypadek: Wiktionary
  • Eye-tracking
   • Tono 2011
   • Lew et al. 2013

Prezentacja

eLeksykografia 5 (plik PDF)

Licencja Creative Commons
Materiały zgromadzone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe

loading