Zainteresowania badawcze:

Zajmuje się historiografią XII i XIII w., poezją polsko-łacińską XV w. oraz leksykografią średniowieczną.

Jest tłumaczem przysięgłym języka łacińskiego.

Prowadzi również zajęcia z łaciny klasycznej i średniowiecznej.

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

  1. Ukończył Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  2. Tam też obronił doktorat pt. Retoryka starożytna w kronice Kadłubka.

Publikacje

Współautor haseł “Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce” (t. V – VIII).

Najważniejsze publikacje:
  1. Pierwszy manifest poezji humanistycznej w Polsce, Analecta Cracoviensia, R. 18, 1986.
  2. Mistrz Grzegorz, O zadziwiających zabytkach Rzymu, Meander 43, 1988 (wstęp i przekład).
  3. Retoryka starożytna w kronice Kadłubka, Kraków 2003.
  4. A.W. Kojałowicz, Wojna z Kozakami w latach 1648 – 1649 Brandon University, Manitoba 2005 (przekład).
  5. Bedellus seu sapientia na Uniwersytecie Krakowskim, Kraków 2008
  6. Co to jest wolność?, Staropolska myśl polityczna, Kraków 2008 (przekład).
loading