Zainteresowania badawcze

Zajmuje się historią pojęć ważnych dla kultury europejskiej (pojęcie miłości u św. Augustyna, artes liberales ) oraz teorią literatury i gramatyką późnej starożytności, jak również średniowiecza. Temu zagadnieniu poświęciła rozprawę doktorską pt: “Origo et fundamentum liberalium litterarum. Gramatyka w systemie sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli.”

Przekłada również z łaciny dzieła autorów średniowiecznych i renesansowych, m.in. Bernarda z Clairvaux, Petrarki i Mikołaja Hussowskiego.

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Ukończyła Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publikacje

Współautorka haseł Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce (od t. VIII, z. 1 – 2003 r.).

Artykuły
 1. Pondus meum amor meus – interpretacja passusu XIII 9 „Confessiones”św. Augustyna, w: M iłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu – Materiały z ogólnopolskiej sesji studenckiej, Gdańsk 2001, s. 251-257
 2. In memoriam Miecislai Broscii, w: Terminus 2(2000), s. 13-18.
 3. Passus 1,1 „Etymologii” św. Izydora z Sewilli wobec formowania się teorii sztuk wyzwolonych, w: Collectanea classica Thorunensia XIII. Studia Graeco-Latina IV Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 2002, s. 45-53
 4. Mikołaja z Hussowa „Pieśń o życiu i czynach św. Jacka”, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków 2007, s. 79-97
Tłumaczenia
 1. Hildegarda z Bingen Scivias – pierwsza wizja z trzeciej części dzieła, w: Cenobium 15(2001), s. 58-60
 2. Bernard z Clairvaux Kazanie Drugie o Pieśni nad Pieśniami, w: Cenobium 15(2001), s. 48-57
 3. Bernard z Clairvaux Kazanie Trzecie na Pieśń nad Pieśniami, w: Cenobium 16(2001), s. 20-24
 4. Bernard z Clairvaux Kazanie pierwsze: O samym tytule księgi „Pieśni nad Pieśniami”, w: Terminus 4,1 (2002), s. 193-198
 5. Carlo Maria Martini Biblia i powołanie, Kraków 2002
 6. Franciszek Petrarka Listy V 5; V 7; XIV 1, przekład z przypisami, w: Francesco Petrarca O niewiedzy własnej i innych – Listy wybrane, Gdańsk 2005, p. 123-133, 239-250
 7. Mikołaj z Hussowa Pieśń o życiu i czynach świętego Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków 2007, p. 181-226
loading