Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce jednym z kilkunastu podobnych słowników redagowanych w Europie, nad którymi pracę podjęto w odpowiedzi na inicjatywę Union Académique Internationale z r. 1920 opracowania osobnych słowników dla łaciny średniowiecznej poszczególnych narodów. Słownik polski jest w tej chwili jednym z najdalej zaawansowanych, a ponieważ zaczął wychodzić jako pierwszy od r. 1953, stanowi wzór dla pozostałych słowników. Potwierdzają to m.in. liczne pochlebne recenzje umieszczane w renomowanych czasopismach filologicznych. Zasady redakcyjne Słownika zostały ustalone przez zmarłego w 1996 r. jego pierwszego redaktora, światowej sławy filologa, prof. Mariana Plezię. W latach 1988-2005 pracami słownikowymi kierowała prof. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa. Obecnie pracownią kieruje dr Michał Rzepiela.

Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce jest dziś bodaj najbardziej znanym przedsięwzięciem polskiej humanistyki na skalę międzynarodową.

loading