Pracownia Słownika Łaciny Średniowiecznej opracowuje słownik łaciny używanej w średniowieczu (wiek X do XVI) na szeroko pojętym obszarze ówczesnych ziem polskich (w pełnym brzmieniu Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce/Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum). Słownik ma charakter naukowy – dostarcza szczegółowego materiału ilustrującego wszelkie specyficzne dla łaciny średniowiecznej, a nieznane z łaciny starożytnej, zjawiska językowe.

loading