Program

2017

10 lutego, godz. 13

Renaud Alexandre (IRHT CNRS)
  • Valerius of Bierzo and his hagiographical compilation

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2016

12 grudnia, godz. 14

Łukasz Kozak (Polona)
  • Średniowiecze w sieci. Od digitalizacji do lajków

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

18 listopada, godz. 13.30

dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr hab. Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
  • Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392–po 1452) – między muzyką i poezją

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 7 października, godz. 13.30

Dr Tim Geelhaar (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
  • A Carolingian christianitas? Semasiological Observations on “christianitas” in the 8th and 9th centuries

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

 24 czerwca, godz. 13.00

Dr Magdalena Łanuszka
  • Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu “Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV)

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2016

15 kwietnia, godz. 12.00 (!)

Dr Joanna Fronska
(IRHT CNRS)
  • Tradycja i innowacja. Badania nad rękopisami średniowiecznymi w erze cyfrowej

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

15 stycznia, godz. 11.00 (!)

Dr hab. Anna Maria Wasyl
(Instytut Filologii Klasycznej UJ)
  • Późnoantyczny elegik Maksymian, (prawie) nieznany twórca dewizy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kanał cyklu
Szczegółowy opis wystąpienia

2015

11 grudnia, godz. 12.30 (!)

Dr Beata Spieralska-Kasprzyk
(Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)
  • Barbarzyńska łacina z góry Sorakte

Nagranie spotkania
Szczegółowy opis wystąpienia

2015

6 listopada, godz. 13.30

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
(Instytut Germanistyki UW)
  • Prezentacja Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Badania nad Kulturą Dawną”
  • Obraz i słowo w dziełach mistycznych Hildegardy z Bingen i Henryka Suzo

Szczegółowy opis wystąpienia