Elektroniczny korpus łaciny średniowiecznej na ziemiach polskich redaguje zespół Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN

  • Aleksandra Kulbicka
  • Anna Ledzińska
  • Agnieszka Maciąg
  • Krzysztof Nowak
  • Krzysztof Pawłowski
  • Michał Rzepiela

Adres wydawcy i redakcji
Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

loading