(Polski) Praca: Anotatorzy 2019

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Projekt „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej” poszukuje 2 osób do pracy przy anotacji tekstów łacińskich

Na czym polega praca?

Anotacja obejmuje:

1. oznaczenie struktury tekstu łacińskiego (wydzielanie nagłówków, tytułów, cytatów itp.; usuwanie aparatu krytycznego, tekstu niełacińskiego itp.) oraz

2. korektę tekstu.

Jakie warunki oferujemy?

1. Anotatorzy rozpoczną pracę we wrześniu 2019 r. W drugiej połowie sierpnia 2019 r. zorganizujemy spotkanie zespołu anotatorów.

2. Wykonawcy pracować będą zdalnie. Cykliczne spotkania zespołu odbywać się będą przez Internet, ale przynajmniej dwa razy w roku zorganizujemy także spotkanie stacjonarne – koszt udziału anotatorów pokryjemy ze środków projektu.

3. Zatrudniamy w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło). Okres wykonania całości dzieła (ok. 2400 stron rozliczeniowych, strona rozliczeniowa = ok. 500 słów) wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawarcia nowej umowy na kolejny, 12-miesięczny okres. Z dotychczasowego doświadczenia anotatorów wynika, że realizacja zadania może wymagać poświęcenia ok. 60-80 h miesięcznie.

4. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości dzieła wyniesie 18 000 zł brutto. Ze względów organizacyjnych wynagrodzenie będziemy wypłacać w częściach (odstępach) dwumiesięcznych na podstawie rezultatów wykonanych prac (części dzieła) w wysokości po 3 000 zł brutto za opracowanie każdej części dzieła, tj. 700 stron rozliczeniowych (strona rozliczeniowa = ok. 500 słów). Dokładna kalkulacja uwzględni trudność tekstu. Zaległości w pracy sięgające ponad dwa miesiące będą skutkowały rozwiązaniem umowy.

Czego wymagamy?

1. Od Kandydatów wymagamy:

  • znakomitej znajomości języka łacińskiego potwierdzonej dyplomem przynajmniej licencjata filologii klasycznej,
  • systematyczności i dokładności,
  • sprawnej obsługi komputera.

W bieżącej edycji konkursu poszukujemy zwłaszcza:

  • młodych naukowców, tj. doktorantów lub doktorów kontynuujących pracę naukową (ze stażem < 8 lat),
  • osób posiadających dodatkowe wykształcenie, np. historyczne lub filologiczne.

2. Nie rozpatrujemy zgłoszeń studentów.

3. Anotatorzy nie muszą znać łaciny średniowiecznej, jednak mile widziane jest doświadczenie w pracy z tekstami poklasycznymi, doświadczenie edytorskie itp. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzimy szkolenia z obsługi oprogramowania do anotacji i narzędzi pracy zespołowej.

Jak wziąć udział w projekcie?

1. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 14 lipca 2019 r. drogą elektroniczną na adres: fontes.2018.1@ijp.pan.pl. Konkurs będziemy prowadzić do czasu wyłonienia kandydatów, zatem zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed wskazanym powyżej terminem. O zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie http://scriptores.pl/efontes.

2. Wiadomość elektroniczna powinna zawierać:

a. przedstawienie motywacji Kandydata,

b. załączniki:

  • CV z uwzględnieniem przede wszystkim wykształcenia, (ewentualnej) dotychczasowej kariery naukowej oraz udziału w podobnych projektach, umiejętności obsługi komputera itd.,
  • podpisany i zeskanowany formularz „Informacji dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji” w IJP PAN: RODO

Wszelkie pytania można kierować na adres: krzysztof.nowak@ijp.pan.pl.