(Polski) Praca: Anotatorzy 2018

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Projekt „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej” poszukuje latynistów do pracy przy anotacji tekstów łacińskich

Na czym polega praca?

Anotacja obejmuje:

1. oznaczenie struktury tekstu łacińskiego (wydzielanie nagłówków, tytułów, cytatów itp.; usuwanie aparatu krytycznego, tekstu niełacińskiego itp.) oraz

2. korektę tekstu.

Jakie warunki oferujemy?

1. Prace rozpoczynamy w listopadzie 2018 r. W październiku zorganizujemy spotkanie zespołu anotatorów.

2. Wykonawcy pracować będą zdalnie. Cykliczne spotkania zespołu odbywać się będą przez Internet w dogodnych dla anotatorów godzinach. Przynajmniej dwa razy w roku zorganizujemy także spotkanie stacjonarne – koszt udziału anotatorów pokryjemy ze środków projektu.

3. Zatrudniamy w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło). Okres wykonania całości dzieła (ok. 4200 stron rozliczeniowych, strona rozliczeniowa = ok. 500 słów) wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawarcia nowej umowy na kolejny, 12-miesięczny okres.

4. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości dzieła wyniesie 36 000 zł brutto. Ze względów organizacyjnych wynagrodzenie będziemy wypłacać w częściach (odstępach) dwumiesięcznych na podstawie rezultatów wykonanych prac (części dzieła) w wysokości po 6 000 zł brutto za opracowanie każdej części dzieła, tj. 700 stron rozliczeniowych (strona rozliczeniowa = ok. 500 słów). Dokładna kalkulacja uwzględni trudność tekstu. Zaległości w pracy sięgające ponad dwa miesiące będą skutkowały rozwiązaniem umowy.

Czego wymagamy?

1. Od Kandydatów wymagamy:

  • znakomitej znajomości języka łacińskiego,
  • systematyczności i dokładności,
  • sprawnej obsługi komputera.

2. Jednym z celów projektu finansowanego ze środków NPRH jest wsparcie rozwoju młodych kadr, dlatego w procesie rekrutacji pierwszeństwo mieć będą badacze na wczesnym etapie kariery, tj. doktoranci oraz doktorzy do 5 lat po obronie pracy. W drodze wyjątku rozpatrywane będą również zgłoszenia studentów ostatnich lat.

3. Anotatorzy nie muszą znać łaciny średniowiecznej. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzimy szkolenia z obsługi oprogramowania do anotacji i narzędzi pracy zespołowej. W trakcie projektu przewidujemy także szkolenia z technik korpusowych, wybranych aspektów łaciny średniowiecznej itd.

Jak wziąć udział w projekcie?

1. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 30 września 2018 r. drogą elektroniczną na adres: fontes.2018.1@ijp.pan.pl. Konkurs będziemy prowadzić do czasu wyłonienia kandydatów, a o zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie http://scriptores.pl/efontes.

2. Wiadomość elektroniczna powinna zawierać:

a. przedstawienie motywacji Kandydata,

b. załączniki:

  • CV z uwzględnieniem przede wszystkim wykształcenia, (ewentualnej) dotychczasowej kariery naukowej oraz udziału w podobnych projektach,
  • podpisany i zeskanowany formularz „Informacji dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji” w IJP PAN, dostępnej na stronie internetowej IJP PAN: https://ijp.pan.pl/images/wnioski/rekrutacja_oswiadczenia.pdf

Wszelkie pytania można kierować na adres: krzysztof.nowak@ijp.pan.pl.