Korpus w nieograniczonym dostępie opublikowany zostanie w grudniu 2016 r. Jego wcześniejsze, okresowo uzupełniane wersje udostępniane są czytelnikom dla celów naukowych.

  • Aby zalogować się do interfejsu wyszukiwania, należy przejść na stronę eFontes.
  • Aby uzyskać dostęp do zasobów, należy skontaktować się z zarządzającym subskrypcjami Krzysztofem Nowakiem (krzysztofn@ijp-pan.krakow.pl ).
loading