Finansowanie

Prace nad Elektronicznym korpusem języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550) oraz jego publikacja i aktualizacje finansowane są obecnie (tj. w latach 2012 r. – 2016 r.) ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (umowa nr 0045/FNiTP/H11/80/2011) w ramach projektu “Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550)”.

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie elektronicznego, dostępnego na zasadach open access naukowego korpusu języka łacińskiego używanego na ziemiach polskich w średniowieczu i w początkach renesansu, tj. w latach ok. 1000 r. – 1550 r.

Korpus będzie mieć charakter reprezentatywny i zrównoważony. W jego skład wejdą kompletne, na ile to możliwe, oraz zróżnicowane teksty: dokumenty, kroniki, teksty literackie, naukowe i specjalistyczne, mowy i kazania oraz zapiski sądowe czy listy prywatne. Opracowaniu tekstów przyświecać będzie perspektywa językoznawcza, należytą uwagę poświęci się zatem zachowaniu lub restytucji oryginalnej, tj. nie normalizowanej, ortografii tekstów. Dzięki temu korpus pozwoli na badania nie tylko np. morfologii łaciny średniowiecznej, ale również umożliwi badania stylistyczne i tekstologiczne.

Tak pomyślany korpus będzie niezwykle pomocnym narzędziem nie tylko dla językoznawców, lecz również dla historyków literatury, historyków średniowiecza badających np. dzieje pojęć, ale i poszukujących informacji o miejscach i postaciach, dla nauczycieli i wykładowców jako źródło materiału dydaktycznego.

Projektowany korpus będzie przeszukiwalny. Użytkownikom udostępni się mechanizm pozwalający na wyszukiwanie wyrazów, użytkownik będzie mógł przeszukiwać także wybrane przez siebie części korpusu, w tym pojedyncze teksty. Udostępni się również możliwość wyszukiwania wedle zdefiniowanych kryteriów.

Korpus, uwzględniając istotne z punktu widzenia polskiej kultury teksty, przyczyni się do jej popularyzacji również wśród odbiorców na świecie. Żaden z korpusów łaciny narodowej nie doczekał się dotychczas wersji dostępnej na zasadach open access. Stąd też realizacja niniejszego zadania badawczego przyczyni się do zwiększenia prestiżu polskiej nauki, tym bardziej, iż korpus wraz z cyfrowym słownikiem łaciny średniowiecznej oraz repozytorium ekscerptów słownika łaciny średniowiecznej stanowić będzie bogatą w treść i możliwości przeszukiwania platformę badań polskiego średniowiecza łacińskiego, jak również stanie się częścią międzynarodowych projektów badających średniowiecze europejskie.

loading